Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Verordening antidiscriminatievoorziening Heusden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening antidiscriminatievoorziening Heusden
CiteertitelVerordening antidiscriminatievoorziening Heusden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, art. 2, lid 1b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-06-201027-01-2010Onbekend

15-06-2010

De Scherper, 23-06-2010

OWZAVG01

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening antidiscriminatievoorziening Heusden

De raad van de gemeente Heusden;

Gelezen het coorsel van het College van burgemeester en wethouders d.d. 11 mei 200;

Gelet op artikel 2, eerste lid , onder b, van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

Besluit

Vast te stellen de

Verordening antidiscriminatievoorziening Heusden

Artikel 1. Begripsbepaling

In de ze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet : Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

 • b.

  besluit : Besluit gemeentelijke anti discriminatievoorzieningen;

 • c.

  antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de

Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

 • d.

  klacht : klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet;

 • e.

  klachtbehandelaar : klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit;

 • f.

  klager : klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit

 • g.

  ingezetene : ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

Artikel 2. Zorgplicht college van burgemeester van wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

Artikel 3. Inrichting antidiscriminatievoorziening

 • 1.

  Bij de in richting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

 • 2.

  De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • 3.

  De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

  • a.

   per post;

  • b.

   per e-mail;

  • c.

   telefonisch;

  • d.

   persoonlijk.

Artikel 4. Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoelt in artikel 6 van het besluit regelt in ieder

Geval:

 • a.

  de afdoeningtermijn van klachten;

 • b.

  de wijze van afdoening van klachten;

 • c.

  de registratie van klachten.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van haar bekendmaking en werkt terug tot en met 27 januari 2010

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening antidiscriminatievoorziening Heusden.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 15 juni 2010

De raad vernoemd,

De griffier de burgemeester,