Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Nota publieke gezondheid Midden-Brabant 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota publieke gezondheid Midden-Brabant 2020
CiteertitelNota publieke gezondheid Midden-Brabant 2020-2023 gemeente Heusden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagePDF Regionale Nota Publieke Gezondheid 2020-2023

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet publieke gezondheid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202001-01-2024nieuwe publicatie

17-12-2019

gmb-2019-312993

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota publieke gezondheid Midden-Brabant 2020

 

De raad van Heusden in zijn openbare vergadering van 17 december 2019;

 

gezien het voorstel van het college van 12 november 2019,

 

gelet op Wet publieke gezondheid (Wpg);

 

gelet op de beraadslaging;

 

b e s l u i t :

 

de ‘Nota publieke gezondheid Midden-Brabant 2020-2023’ getiteld ‘Met gezond verstand’, vast te stellen.

 

 

*

 

 

 


*

de griffier,

de voorzitter,

       

 

drs. F.E.H.M. Backerra

 

drs. W. van Hees