Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Protocol cameratoezicht en opname gesprekken van de gemeente Heusden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingProtocol cameratoezicht en opname gesprekken van de gemeente Heusden
CiteertitelProtocol cameratoezicht en opname gesprekken van de gemeente Heusden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-05-2020nieuwe publicatie

04-05-2020

gmb-2020-116862

Tekst van de regeling

Intitulé

Protocol cameratoezicht en opname gesprekken van de gemeente Heusden

 

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 4 mei 2020

 

besloten:

 

het ‘Protocol cameratoezicht en opname gesprekken van de gemeente Heusden’ vast te stellen.

 

 

Protocol cameratoezicht en opname gesprekken van de gemeente Heusden

 

Doel

Het cameratoezicht heeft tot doel de veiligheid van medewerkers en klanten te vergroten en eigendommen te bewaken. De camera’s hebben zowel een preventief (afschrikeffect door grotere pakkans) als repressief (ondersteuning bij opsporing naar aanleiding van calamiteiten of crimineel gedrag) doel. Incidenten als diefstal, beschadiging van eigendommen, overval, fraude, ongewenst en agressief gedrag worden met het cameratoezicht tegengegaan en geregistreerd.

Het opnemen van gesprekken heeft tot doel de veiligheid van medewerkers te vergroten en agressie te voorkomen. De medewerkers kunnen zelf de opnameknop indrukken bij een onveilige situatie.

Het protocol bevat afspraken over hoe de gemeente de tot een persoon herleidbare data, voortkomend uit cameraopnames en gespreksopname, registreert, (bewijslast) verzamelt en bewaart.

 

Artikel 1. Algemeen uitgangspunt

De opnames worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. De beelden en gespreksopnamen worden dus uitdrukkelijk niet gebruikt voor het volgen en controleren van medewerkers. Het opvragen van opgenomen beelden en het terugluisteren van de gespreksopname zal daarom ook pas gebeuren, wanneer er een incident heeft plaatsgevonden. Er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen camera’s of geluidsopnamen.

 

Artikel 2. Locaties van de beveiligingscamera’s

De beveiligingscamera’s hangen bij:

 

 • -

  de ontvangstruimte van het gemeentehuis aan de Julianastraat 34 in Vlijmen;

 • -

  het zwembad/sporthal Die Heijgrave, Burgemeester Zwaansweg 4 in Vlijmen (receptie-, horecaruimten, sporthal, gangen en parkeerterrein);

 • -

  sporthal Dillenburcht, Tinie de Munnikstraat 5, Drunen;

 • -

  de frontoffice, Raadhuisplein 16, Drunen;

 • -

  de milieustraat, Duinweg 37 in Drunen

Het klantcontactcentrum wordt uitgerust met een opnameknop.

 

Artikel 3. Beveiliging en beheer van opnameapparatuur en opnames

 • 1.

  De managers verantwoordelijk voor de betreffende locaties/ clusters nemen voldoende maatregelen om de videocamerabeelden en gespreksopnamen te beveiligen.

 • 2.

  Medewerkers van systeembeheer zijn alleen gerechtigd benodigde software te installeren en te controleren op het functioneren van het systeem. Bekijken van beelden en het afluisteren van de gespreksopnamen zijn niet toegestaan.

   

Artikel 4. Toegang tot de opnameapparatuur en opnames

 • 1.

  De toegang tot de opname apparatuur en de opgenomen beelden en gespreksopnamen is belegd bij de betreffende managers. De gemeentesecretaris en de manager P&O krijgen bij een (vermoeden van een) incident toegang tot de beelden en geluidsfragmenten die zijn gemaakt voor het nemen van een passende maatregel of actie.

 • 2.

  Op de locaties zwembad Die Heijgrave en sporthal Dillenburcht bestaat de mogelijkheid om de camerabeelden in real-time te bekijken;

 • 3.

  De beelden en gespreksopnamen kunnen in het geval van een onderzoek, op aangeven van de betreffende manager, gemeentesecretaris of de manager P&O, worden overgedragen aan de politie en/of justitie.

   

Artikel 5. Speciale situaties

Onder speciale omstandigheden of bij speciale situaties (zoals verkiezingen) kunnen de camera’s worden afgeplakt.

 

Artikel 6. Bewaartermijn

De beelden die door de beveiligingscamera’s worden opgenomen, worden maximaal vier weken bewaard. De gespreksopnamen worden maximaal één week bewaard. Als op de beelden en geluidsopnamen een incident hoor- of zichtbaar is, mogen de beelden en gespreksopname langer worden bewaard en wel totdat het incident is opgelost.

 

Artikel 7. Informeren medewerkers en klanten

 • 1.

  Alle medewerkers worden voorafgaand aan de inwerkingtreding van het protocol hiervan op de hoogte gesteld.

 • 2.

  Klanten worden van het cameratoezicht op de hoogte gesteld bij de ingang van de aangegeven locaties.

 • 3.

  Klanten worden op de hoogte gesteld van de mogelijkheid dat het gesprek kan worden opgenomen, voorafgaand aan het telefoongesprek

   

Artikel 8. Rechten van medewerkers

De ondernemingsraad heeft ingestemd met dit cameratoezicht en de opname van gesprekken. Voor de rechten van de medewerkers wordt verwezen naar het privacybeleid van de gemeente Heusden.

 

Artikel 9. Overige bepalingen

In situaties waarin dit protocol niet voorziet, beslist de gemeentesecretaris.

 

Artikel 10. Intrekking

Het ‘cameraprotocol gemeente Heusden’, dat is vastgesteld door het college van Heusden op 13 december 2016, wordt hierbij ingetrokken.

 

Artikel 11. Inwerkingtreding

Dit protocol treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Heusden op 4 mei 2020.

 

 • het college van Heusden,

  de secretaris,

  de burgemeester,

  mr. H.J.M. Timmermans

  drs. W. van Hees