Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

delegatie artikel 18 wegenverkeerswet 1994 aan D&H

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingdelegatie artikel 18 wegenverkeerswet 1994 aan D&H
Citeertiteldelegatie artikel 18 wegenverkeerswet 1994 aan D&H
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur – waterschappen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 24-6-2009

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: IJssel en Lekstreek, 2009, week 29

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, art.83 juncto art.18 Wegenverkeerswet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-07-2009nieuwe regeling

24-06-2009

IJssel en Lekstreek, 2009, week 29

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

delegatie artikel 18 wegenverkeerswet 1994 aan D&H

 

 

delegatie artikel 18 wegenverkeerswet 1994 aan D&H

De verenigde vergadering van Schieland en de Krimpenerwaard;

overwegende dat het ter bevordering van een efficiënte en vlotte afdoening van verzoeken van burgers en signaleringen door de Afdeling Waterkeringen en Wegen gewenst is de mogelijkheid tot overdracht van bevoegdheid zoals bedoeld in artikel 18 van de Wegenverkeerswet, te benutten;

dat daardoor sneller kan worden ingespeeld op zaken die de veiligheid op de wegen in beheer van het hoogheemraadschap vergroten;

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard van 12 mei 2009;

gelet op artikel 83 van de Waterschapswet juncto artikel 18 van de Wegenverkeerswet;

B E S L U I T :

de bevoegdheid een verkeersbesluit te nemen zoals bedoeld in artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 aan dijkgraaf en hoogheemraden te delegeren, onder de voorwaarde dat de procedure zoals opgenomen in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bij het nemen van een verkeersbesluit zal worden gevolgd.

Rotterdam, 24 juni 2009