Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Overig besluit van algemene strekking van de verenigde vergadering van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard houdende Waterbeheerplan 2016-2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingOverig besluit van algemene strekking van de verenigde vergadering van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard houdende Waterbeheerplan 2016-2021
CiteertitelWaterbeheerplan 2016-2021
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-2016nieuwe regeling

29-06-2016

Waterschapsblad 2016, 5421

2016.00146

Tekst van de regeling

Intitulé

Waterbeheerplan 2016-2021

De verenigde vergadering van Schieland en de Krimpenerwaard;

 

Op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard van 19 april 2015, nr. 2016.00146;

 

 • De Nota van beantwoording van het ontwerp Waterbeheerplan 2016-2021 vast te stellen.

 • Het Waterbeheerplan 2016-2021 vast te stellen.

 • Het Waterbeheerplan 2016-2021 - na voorafgaande bekendmaking - in werking te laten treden op 7 juli 2016.

 

B E S L U I T:

 • a.

  De Nota van beantwoording van het ontwerp-Waterbeheerplan 2016-2021 ‘Met mensen en water’ vaststellen

 • b.

  Het Waterbeheerplan 2016-2021 ‘Met mensen en water’ vaststellen

 • c.

  Het Waterbeheerplan 2016-2021 ‘Met mensen en water’ - na voorafgaande bekendmaking - in werking te laten treden op 7 juli 2016

Rotterdam, 29 juni 2016

de verenigde vergadering voornoemd,

secretaris,

voorzitter,

Waterbeheerplan 2016-2021 ‘Met mensen en water’

Waterbeheerplan 2016-2021