Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Besluit van de de dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard houdende regels omrent waterschapsvoorwaarden bij IT-overeenkomsten Algemene Waterschapsvoorwaarden bij IT-overeenkomsten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBesluit van de de dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard houdende regels omrent waterschapsvoorwaarden bij IT-overeenkomsten Algemene Waterschapsvoorwaarden bij IT-overeenkomsten
CiteertitelAlgemene Waterschapsvoorwaarden bij IT-overeenkomsten
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageAWBIT-2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2018nieuwe regeling

20-11-2018

wsb-2018-12409

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de de dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard houdende regels omrent waterschapsvoorwaarden bij IT-overeenkomsten Algemene Waterschapsvoorwaarden bij IT-overeenkomsten

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (het college) maakt het volgende bekend.

Besluit

Het college maakt bekend dat het in zijn vergadering van 20 november 2018 heeft besloten tot vaststelling van de Algemene Waterschapsvoorwaarden bij IT-overeenkomsten 2018 (AWBIT-2018).

Bovengenoemde inkoopvoorwaarden zijn per 1 december 2018 in werking getreden. Deze inkoopvoorwaarden worden per 1 december 2018 gebruikt bij relevante inkoop- en aanbestedingstrajecten van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. U kunt de voorwaarden digitaal raadplegen, zie hiernaast onder Externe bijlagen.

Het college heeft gelijktijdig besloten de Algemene Waterschapsvoorwaarden bij IT-overeenkomsten 2016 (AWBIT-2016) per 1 december 2018 in te trekken.

Tegen dit besluit staat op grond van artikel 8:3 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar of beroep open.