Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Delegatiebesluit leggerbesluiten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingDelegatiebesluit leggerbesluiten
CiteertitelDelegatiebesluit leggerbesluiten
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpDelegatiebesluit leggerbesluiten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 78 van de Waterschapswet
  2. artikel 5.1 van de Waterwet
  3. artikel 83 van de Waterschapswet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-05-2019nieuwe regeling

27-03-2019

wsb-2019-5221

2019.00372

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit leggerbesluiten

De verenigde vergadering van Schieland en de Krimpenerwaard;

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard

van 29 januari 2019;

 

B E S L U I T :

 

de bevoegdheid tot het vaststellen en wijzigen van de legger als bedoeld in de artikelen 78 van

de Waterschapswet en 5.1 van de Waterwet te delegeren aan het college van dijkgraaf en

hoogheemraden.

 

Rotterdam, 27 maart 2019

de verenigde vergadering voornoemd,

secretaris, voorzitter,