Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kampen

Nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaats

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKampen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaats
CiteertitelRegels grafbedekkingen 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Kampen 2004, art. 22 lid 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010nieuwe regeling

24-11-2009

De Brug

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen 2010

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen,

gelet op artikel 22, tweede lid van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Kampen 2004;

besluiten vast te stellen

nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaats.

Artikel 1 Inleiding

De verordening verstaat onder:

 • a.

  grafbedekking: gedenkteken en winterharde grafbeplanting;

 • b.

  gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

 • c.

  grafbeplanting: winterharde beplanting welke door de rechthebbende en/of de gemeente op een graf wordt aangebracht.

Artikel 2 Algemene graven

Het is niet toegestaan op algemene graven en algemene urnengraven een gedenkteken en/of grafbeplanting aan te brengen. Gedenktekens en/of grafbeplanting is slechts mogelijk op eigen graven en eigen urnengraven.

Artikel 3 Aanvraag vergunning

 • 1.

  Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken behoort een werktekening te worden ingediend.

 • 2.

  Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  • b.

   de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;

  • d.

   de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);

  • e.

   de soort van het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

Artikel 4 Beslissing

De beslissing op de aanvraag wordt door burgemeester en wethouders schriftelijk medegedeeld.

Artikel 5 Gedenkteken

 • 1.

  Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.

 • 2.

  De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

 • 3.

  De lengte, breedte en hoogte van het gedenkteken moet voldoen aan het in artikel 8 bepaalde.

 • 4.

  De fundering van een volledige grafbedekking dient te bestaan uit een voldoende stevig, duurzaam en uit één stuk gemaakt prefab element van gewapend beton met een minimale dikte van 5 cm.

 • 5.

  Op de gedenktekenen mogen geen reclame-uitingen worden aangebracht.

Artikel 6 Losse bloemen en planten

Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant. Een en ander moet voldoen aan het in artikel 8 bepaalde.

Artikel 7 Winterharde gewassen

De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door besnoeiing binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden.

Artikel 8 Nadere bepalingen ten aanzien van grafmonumenten en grafbedekking.

Ten aanzien van de grafmonumenten en grafbedekking op de eigen graven op de verschillende begraafplaatsen gelden de volgende bepalingen.

 • 1.

  Graven van 1,00 m breed en 2,50 m lang, welke gelegen zijn:

  • a.

   in de vakken op de begraafplaats IJsselmuiden aan de Rondeweg 7 te IJsselmuiden welke aangeduid worden met 1 of 2 letters,

  • b.

   in de vakken op de begraafplaats aan de Bovenbroeksweg te Kampen welke aangeduid worden met 1 letter alsmede in de vakken op de begraafplaatsen Zalk, Wilsum en Grafhorst welke aangeduid worden met 1 letter,

   • I.

    het gedenkteken moet voldoen aan de volgende eisen:

    • -

     hoogte: variabel tot maximaal 0,95 m (incl. eventueel voetstuk)

    • -

     breedte: variabel tot maximaal 0,95 m

    • -

     dikte: variabel tot maximaal 0,20 m

   • II.

    uitsluitend in een strook ter breedte van 0,50 m voor het gedenkteken mag grafbeplanting worden aangebracht

   • III.

    op het graf mag geen grind, marmerslag of ander vergelijkbaar los materiaal worden aangebracht, behalve wanneer dit wordt aangebracht op een uit één stuk prefab funderingsplaat en wordt opgesloten door een opstaande rand.

   • IV.

    In de strook ter breedte van 0,50 m voor het gedenkteken mogen extra – losstaand - gedenktekenen worden geplaatst met de volgende maximale afmetingen: breedte 0,40 m, hoogte 0,30 m (incl. eventueel voetstuk) en dikte 0,20 cm. De plaatsing dient zo dicht mogelijk tegen de funderingsstrook van de hoofdgedenkteken te staan staande steen (“hoofd”grafmonument) plaats te vinden. Onder de extra gedenksteen mag geen andere fundering worden gemaakt dan het voetstuk dat eventueel deel uitmaakt van het extra gedenkteken.

   • V.

    In de strook ter breedte van 0,50 m voor het hoofdgedenkteken mag een losliggende platte steen of plaat van maximaal 0,95 m breed en 0,45 m diep en 0,08 m dik worden gelegd. De steen of plaat dient zo dicht mogelijk tegen de funderingsstrook van de staande steen geplaatst.

 • 2.

  Graven van 1,00 m breed en 2,50 m lang, welke gelegen zijn:

  • a.

   op de begraafplaats Kampen, Rondeweg 5 te IJsselmuiden

  • b.

   op de begraafplaats Kamperveen

  • c.

   in de vakken van de begraafplaats aan de Bovenbroeksweg te Kampen voorzover de vakken niet zijn aangeduid met 1 letter alsmede in de vakken op de begraafplaatsen Zalk, Grafhorst en Wilsum voorzover de vakken niet zijn aangeduid met 1 letter.

  • d.

   In de vakken van de begraafplaats IJsselmuiden aan de Rondeweg 7 te IJsselmuiden voorzover de vakken niet worden aangeduid met 1 of 2 letters,

   • I.

    de maximale afmetingen van de grafbedekking zijn:

    • -

     breedte: 0.90 m

    • -

     lengte: 1,90 m

   • II.

    de maximale afmetingen van de grafbedekking bij zogenaamde dubbelgraven zijn:

    • -

     breedte: 1,80 m

    • -

     lengte: 1,90 m

   • III.

    op het graf mag geen grind, marmerslag of ander vergelijkbaar losliggend materiaal worden aangebracht behalve wanneer dit wordt aangebracht op een uit één stuk prefab funderingsplaat van gewapend beton met een dikte van minimaal 5 cm en wordt opgesloten door een opstaande rand van max. 0,25 m hoog. Het grind, marmerslag of ander vergelijkbaar losliggend materiaal moet een diameter van minimaal 1 cm en maximaal 2,5 cm te hebben.

 • 3.

  Graven van 1,00 m breed en 1,50 m lang (kindergraven), welke gelegen zijn op alle gemeentelijke begraafplaatsen:

  • I.

   de maximale afmetingen van het gedenkteken zijn:

   • -

    hoogte: 0,75 m

   • -

    breedte: 0,80 m

   • -

    dikte: 0,60 m

  • II.

   voor het overige kent de grafbedekking de volgende maximale afmetingen:

   • -

    breedte: 0,80 m

   • -

    lengte: 1,30 m

  • III.

   op het graf mag geen grind, marmerslag of ander vergelijkbaar losliggend materiaal worden aangebracht behalve wanneer dit wordt aangebracht op een uit één stuk prefab funderingsplaat van gewapend beton met een dikte van minimaal 5 cm en wordt opgesloten door een opstaande rand. Het grind, marmerslag of ander vergelijkbaar losliggend materiaal moet een diameter van minimaal 1 cm en maximaal 2,5 cm te hebben.

 • 4.

  Graven van 1,50 m breed en 2,50 m lang, welke gelegen zijn op het gedeelte van de begraafplaats Kampen, Rondeweg 5 te IJsselmuiden aangeduid met 1e klasse A:

  • I.

   de maximale afmetingen van de grafbedekking zijn:

   • -

    breedte: 1,30 m

   • -

    lengte: 1,90 m

  • II.

   de maximale afmetingen van de grafbedekking bij zogenaamde dubbelgraven zijn:

   • -

    breedte: 2,60 m

   • -

    lengte: 1,90 m

  • III.

   op het graf mag geen grind, marmerslag of ander vergelijkbaar losliggend materiaal worden aangebracht behalve wanneer dit wordt aangebracht op een uit één stuk prefab funderingsplaat van gewapend beton met een dikte van minimaal 5 cm en wordt opgesloten door een opstaande rand. Het grind, marmerslag of ander vergelijkbaar losliggend materiaal moet een diameter van minimaal 1 cm en maximaal 2,5 cm te hebben.

 • 5.

  Graven van 1,00 m breed en 1,00 m lang (urnengraven), welke gelegen zijn op alle gemeentelijke begraafplaatsen:

  • I.

   de maximale afmetingen van het gedenkteken zijn:

   • -

    hoogte: 0,75 m

   • -

    breedte: 0,80 m

   • -

    dikte: 0,40 m

  • II.

   voor het overige kent de grafbedekking de volgende maximale afmetingen:

   • -

    breedte: 0,80 m

   • -

    lengte: 0,80 m

  • IV.

   op het graf mag geen grind, marmerslag of ander vergelijkbaar losliggend materiaal worden aangebracht behalve wanneer dit wordt aangebracht op een uit één stuk prefab funderingsplaat van gewapend beton met een dikte van minimaal 5 cm en wordt opgesloten door een opstaande rand. Het grind, marmerslag of ander vergelijkbaar losliggend materiaal dient een diameter van minimaal 1 cm en maximaal 2,5 cm te hebben.

 • 6.

  Herdenkingsplaats, welke gelegen is op de begraafplaats aan de Bovenbroeksweg 4 te Kampen:

  • I.

   de afmetingen van het metalen of kunststof gedenkplaatje bedragen:

   • -

    lengte: 0,15 m

   • -

    breedte: 0,10 m

   • -

    dikte: 0,005 m

  • II.

   De twee gaten voor de bevestiging van het gedenkplaatje bedragen:

   • -

    in de breedterichting van het gedenkplaatje: in het midden

   • -

    in de lengterichting van het gedenkplaatje: 0,01 m uit de zijkant

 • 7.

  In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 5 lid 1 en artikel 8 lid 2, d III gelden voor de graven van 1e klasse, 2e perk op de Algemene Begraafplaats van Kampen aan de Rondeweg te IJsselmuiden de volgende bepalingen:

  • 1.

   Voor de gedenktekens mogen uitsluitend de volgende materialen worden gebruikt:

   • -

    Belgisch hardsteen

   • -

    ongepolijst marmer

   • -

    gietijzer

   • -

    ijzeren hekjes

  • 2.

   op het graf mag geen grind, marmerslag of ander vergelijkbaar losliggend materiaal worden aangebracht behalve wanneer dit wordt aangebracht op een uit één stuk prefab funderingsplaat van gewapend beton met een dikte van minimaal 5 cm en wordt opgesloten door een opstaande rand. Het grind, marmerslag of ander vergelijkbaar losliggend materiaal dient een diameter van minimaal 1 cm en maximaal 2,5 cm te hebben.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2010.

 • 2.

  Zij kunnen worden aangehaald als “Regels grafbedekkingen 2010”.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders op 24 november 2009.

De secretaris

De burgemeester