Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lansingerland

De beleidsnota Archeologie Lansingerland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLansingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDe beleidsnota Archeologie Lansingerland
CiteertitelDe beleidsnota Archeologie Lansingerland
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBeleidsnota archeologie Archeologische kaart

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Monumentenwet 1988, art. 38-41a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-04-2013Nieuwe regeling

28-03-2013

Heraut, onbekend

BR1200299/ T12.17654 (nota)/ T12.17749 (kaart)

Tekst van de regeling

Intitulé

De beleidsnota Archeologie Lansingerland

 

 

De beleidsnota Archeologie Lansingerland

De raad van de gemeente Lansingerland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 januari 2013;

 

Overwegende dat

 • -

  de Raad van de gemeente Lansingerland archeologische waarden wil beschermen;

 • -

  de Raad van de gemeente Lansingerland archeologiebeleid wil vaststellen dat rekening houdt met

 • -

  de specifieke kenmerken van de gemeente;

 • -

  de Raad van de gemeente Lansingerland gebruik wil maken van haar beleidsvrijheid op het gebied

 • -

  van archeologie.

 

Gelet op

-artikel 38 tot en met 41a van de Monumentenwet 1988.

 

Besluit(en)

De beleidsnota Archeologie Lansingerland en archeologische beleidskaart vast te stellen.

 

 

Beleidsnota archeologie

Archeologische kaart

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergaderingVan 28 maart 2013,

de griffier, de voorzitter,

Kees van 't Hart Ewald van Vliet