Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lansingerland

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Lansingerland 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLansingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInkoop- en Aanbestedingsbeleid Lansingerland 2017
CiteertitelInkoop- en Aanbestedingsbeleid Lansingerland 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageInkoopbeleid Lansingerland 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit is een beleidsstuk dat tevens kaderstellende regels bevat en is daarom vastgesteld door de gemeenteraad.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Aanbestedingswet 2012
  2. Europeese Aanbestedingsrichtlijnen
  3. Burgerlijk wetboek
  4. Gemeentewet
  5. Wet openbaarheid van bestuur

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2017Nieuwe regeling

26-01-2017

Gemeenteblad, 6 februari 2017

T16.10596/BR1600142

Tekst van de regeling

Intitulé

Inkoopbeleid Lansingerland 2017

Inkoopbeleid Lansingerland 2017

 

Inkoopbeleid Lansingerland 2017