Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leiden

Beleidsregel Paracommerciële instellingen 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeiden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Paracommerciële instellingen 2013
CiteertitelBeleidsregel Paracommerciële instellingen 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De bekendmaking van de regeling is niet te achterhalen.

De inwerkingtreding van de regeling is bij benadering ingevuld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-11-2012nieuwe regeling

20-11-2012

Onbekend.

BW/12.1117

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Paracommerciële instellingen 2013

Beleidsregel Paracommerciële instellingen 2013

Artikel 1 Recreatieve en educatieve instellingen

Als bijeenkomsten als bedoeld artikel 2:34b, tweede lid van de APV worden aangemerkt:

 • a.

  feestavond voor vrijwilligers (maximaal 1 keer per jaar);

 • b.

  jaarfeest of afsluiting seizoen (maximaal 1 keer per jaar);

 • c.

  overige strikt clubgerelateerde en incidentele feesten voor leden, zoals een barbecuefeest of bingoavond;

 • d.

  nieuwjaarsborrel;

 • e.

  lessen/cursussen;

 • f.

  afstudeerbijeenkomst/diploma-uitreiking;

 • g.

  schoolfeesten voor leerlingen;

 • h.

  ouderavonden;

 • i.

  laatste schooldagviering;

 • j.

  sportdag voor leerlingen en leraren.

  Artikel 2 Sportieve instellingen (incl. studentensportverenigingen)

  Als bijeenkomsten als bedoeld artikel 2:34b, tweede lid van de APV worden aangemerkt:

 • a.

  openstelling kantine voor spelers, aanhang en supporters vanaf een uur vóór tot maximaal een uur nà een wedstrijd of training;

 • b.

  feest ter gelegenheid van een clubkampioenschap;

 • c.

  afscheidsfeest of jubileumfeest van het bestuur/een bestuurslid;

 • d.

  feestavond voor vrijwilligers (max. 1 keer per jaar);

 • e.

  jaarfeest of afsluiting seizoen (max. 1 keer per jaar);

 • f.

  toernooi met afsluitend feest;

 • g.

  overige strikt clubgerelateerde en incidentele feesten voor leden, zoals een barbecuefeest of bingoavond;

 • h.

  nieuwjaarsborrel (alleen voor leden).

  Artikel 3 Sociaal-culturele instellingen

  Als bijeenkomsten als bedoeld artikel 2:34b, tweede lid van de APV worden aangemerkt:

 • a.

  bijeenkomsten/vergaderingen/feesten van en voor verenigingen en stichtingen die gebruik maken van het pand (dus alleen toegankelijk voor de leden en oud-leden);

 • b.

  sociaal-culturele evenementen, waarbij dit evenement centraal staat (ook voor publiek toegankelijk);

 • c.

  Koninginnedag-, sinterklaas- en kerstviering;

 • d.

  jaarvergaderingen;

 • e.

  nieuwjaarsborrel.

  Artikel 4 Instellingen van levensbeschouwelijke of godsdienstige aard

  Als bijeenkomsten als bedoeld artikel 2:34b, tweede lid van de APV worden aangemerkt bijeenkomsten, vieringen, cursussen en dergelijke die voortvloeien uit het levensbeschouwelijk of godsdienstig karakter van de instelling.

  Artikel 5 Studentenverenigingen

  Indien een studentenverenigingen kan worden aangemerkt als sociaal-culturele instellingen met een bijzonder karakter, worden als bijeenkomsten als bedoeld in artikel 2:34b, tweede lid APV aangemerkt:

 • a.

  bijeenkomsten, debatten, lezingen e.d. van studie- en studentenverenigingen;

 • b.

  afscheidsbijeenkomsten in het kader van afstuderen van leden;

 • c.

  universiteitsfeesten, met nadruk op StOPfeest en Cleveringafeest;

 • d.

  inter-corporale studentenfeesten of studentenfeesten van andere landelijke verbanden van studentenverenigingen;

 • e.

  scholierenfeesten als kennismaking met het studentenleven;

 • f.

  El Cid week

 • g.

  ouderdagen

 • h.

  studentenfeesten, zoals een gala of een Diesviering

 • i.

  eetgelegenheden van studentenverenigingen.