Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

NADERE REGELS HAVENGEBRUIKSVERORDENING GEMEENTE MOERDIJK

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNADERE REGELS HAVENGEBRUIKSVERORDENING GEMEENTE MOERDIJK
CiteertitelNadere regels Havengebruiksverordening gemeente Moerdijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 35 van de “Havengebruiksverordening gemeente Moerdijk”

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-201306-08-2015Onbekend

08-01-2013

Moerdijkse Bode week 4, 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

NADERE REGELS HAVENGEBRUIKSVERORDENING GEMEENTE MOERDIJK

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 8 januari 2013,

 

gezien de “Havengebruiksverordening gemeente Moerdijk”;

 

overwegende dat het vaststellen van hierop gebaseerde nadere regels in het belang van het beheer van de gemeentelijke havens noodzakelijk is;

 

gelet op artikel 35 van de “Havengebruiksverordening gemeente Moerdijk”

 

BESLUIT

 

vast te stellen het navolgende:

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  Binnenhaven Willemstad: het deel van de haven Willemstad zoals aangegeven in bijlage 1;

 • b.

  Breedte: de grootste breedte over-all van het vaartuig;

 • c.

  Buitenhaven Willemstad: het deel van de haven Willemstad zoals aangegeven in bijlage 1;

 • d.

  Haven: de havens die in eigendom van de gemeente Moerdijk zijn, c.q. bij de gemeente in beheer zijn, haven Willemstad en haven Moerdijk;

 • e.

  Haven Moerdijk: de haven zoals aangegeven in bijlage 1;

 • f.

  Haven Willemstad: de haven zoals aangegeven in bijlage 1;

 • g.

  Jachthaven Willemstad: het deel van de haven Willemstad zoals aangegeven in bijlage 1;

 • h.

  Lengte: de grootste lengte over-all van het vaartuig met inbegrip van de vaste boegspriet;

 • i.

  Vaartuig / schip: een zee- of binnenvaartuig tot de vaart gebruikt of bestemd, daaronder begrepen drijvende werktuigen –zoals baggerwerktuigen, kranen, bokken, elevators- alsmede woonschepen, woonarken, glijboten, ponten, jetski’s, waterscooters, zeilplanken, luchtkussenvoertuigen en dergelijke;

 • j.

  Verordening: de verordening regelende het gebruik van de havens en kaden van de gemeente Moerdijk;

Artikel 2

De maximale breedte en lengte die op grond van artikel 8 lid 1 van de verordening wordt gesteld aan vaartuigen die de haven binnen mogen varen is als volgt:

 • ·

  Voor de haven Moerdijk:

  - een lengte van 110 meter,

  - een breedte van 11,4 meter.

 • ·

  Voor de haven Willemstad: een lengte van 135 meter.

Artikel 3

De minimale vaarweg voor in- en uitvaart op grond van artikel 8 lid 2 van de verordening is als volgt:

 • ·

  Voor de Buitenhaven te Willemstad: een vaarweg van 8 meter.

 • ·

  Voor de Binnenhaven te Willemstad:- een vaarweg van 4,5 meter.

 • ·

  Voor de Jachthaven te Willemstad:- een vaarweg van 4,5 meter.

Artikel 4 Gebruik sanitaire ponton

 • 1.

  Gebruik van de was-, douche- en toiletgelegenheden in Willemstad is opgenomen in het havengeld ;

 • 2.

  Het gebruik van wasmachine (inclusief wasmiddel) en wasdroger is mogelijk door middel van munten welke tegen betaling beschikbaar zijn bij de havenmeester.

 • 3.

  Tarieven - Gebruik van wasmachine incl. wasmiddel (munten) - € 4.50 - Gebruik van wasdroger (munten)- € 2.50

Artikel 5 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 24 januari 2013, onder gelijktijdige intrekking van het Uitvoeringsbesluit Havengebruiksverordening 2009;

 • 2.

  Het besluit wordt met inachtneming van de bepalingen in de Gemeentewet bekend gemaakt in huis aan huis blad de Moerdijkse Bode.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Nadere regels Havengebruiksverordening gemeente Moerdijk”.

 

Vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 8 januari 2013,

 

de secretaris, de voorzitter,

 

Drs. A.E.B. Kandel J.P.M. Klijs

BIJLAGE 1 LOCATIEAANDUIDING

Behoort bij het “Nadere regels Havengebruiksverordening gem. Moerdijk 2012”