Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Besluit aanstelling onbezoldigde invorderingsambtenaren en belastingdeurwaarders voor de invordering van gemeentelijke belastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanstelling onbezoldigde invorderingsambtenaren en belastingdeurwaarders voor de invordering van gemeentelijke belastingen
CiteertitelBesluit aanstelling onbezoldigde invorderingsambtenaren en belastingdeurwaarders voor de invordering van gemeentelijke belastingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en artikel 1.2 lid 1 letter d CAR UWO

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-02-201201-01-201205-09-2019Nieuw besluit

14-02-2012

Moerdijkse Bode week 9, 2012

331994

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanstelling onbezoldigde invorderingsambtenaren en belastingdeurwaarders voor de invordering van gemeentelijke belastingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk; gelet op de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en artikel 1.2 lid 1 letter d CAR UWO; besluiten:

1. aan te wijzen als onbezoldigd invorderingsambtenaar, zoals bedoeld in artikel 231 tweede lid onderdeel d van de Gemeentewet, voor het innen van gemeentelijke belastingen de volgende medewerkers van INVONED;

 

mevrouw K.M. de Waal, geboortedatum 2-11-1970 en

de heer J.A.AW. Nikkelen, geboortedatum 26-08-1981

 

2. aan te wijzen als onbezoldigd gemeentelijke belastingdeurwaarder, zoals bedoeld in artikel 231 tweede lid onderdeel e van de Gemeentewet, voor alle activiteiten en handelingen welke voortvloeien uit de functie voor het innen van gemeentelijke belastingen de volgende medewerkers van INVONED;

 

AP.W. Bos, geboortedatum 30-09-1952

AA Derksen, geboortedatum 27-01-1981

J. Dingerdis, geboortedatum 15-08-1978

F.R.H . Garib, geboortedatum 13-05-1977 W.J. van Gellecum, geboortedatum 05-03-1955

K. May, geboortedatum 10-01-1947

AAJ.W. Nikkelen, geboortedatum 13-08-1986

F.P. Nobel, geboortedatum 06-12-1955 J.J.G. Reichard, geboortedatum 07-03-1987

J. Siere, geboortedatum 03-07-1947

J.H. Wigman, geboortedatum 09-03-1987

 

3. De duur van de aanstelling van bovengenoemde medewerkers van INVONED is afhankelijk van de aanstelling bij INVONED, de duur van de overeenkomst voor de invordering alsmede deurwaarderswerkzaamheden voor gemeente Moerdijk.

 

4. Dit besluit treedt in werking op 14 februari 2012 en werkt terug tot 1 januari 2012.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van gemeente Moerdijk,

 

 

De secretaris, De Burgemeester

 

Drs. A.E.B. Kandel, J.P.M. Klijs