Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Toetsingsprotocel Bouwbesluit gemeente Moerdijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingToetsingsprotocel Bouwbesluit gemeente Moerdijk
CiteertitelToetsingsprotocel Bouwbesluit gemeente Moerdijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 2 Woningwet
 3. artikel 2.10 lid 1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-11-2013Nieuwe regeling

15-10-2013

Moerdijkse Bode week 45, 2013

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Toetsingsprotocel Bouwbesluit gemeente Moerdijk

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 15 oktober 2013,

 

gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 Woningwet en artikel 2.10 lid 1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,

 

BESLUIT

 

vast te stellen de volgende beleidsregel:

 

TOETSINGSPROTOCOL BOUWBESLUIT GEMEENTE MOERDIJK

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1.

  Bij alle aanvragen die worden getoetst aan artikel 2.10 eerste lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn de beleidsregels en het toetsingsprotocol zoals bij dit besluit gevoegd, van toepassing

 • 2.

  Het bijgevoegde toetsingsprotocol is gebaseerd op de Landelijke Toetsingsmatrix Bouwbesluit 2012. Afwijkingen daarop zijn gemotiveerd in het protocol.

Artikel 2 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan.

 • 2.

  De beleidsregel wordt bekendgemaakt in huis aan huisblad de Moerdijkse Bode.

Artikel 3 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Toetsingsprotoc0l Bouwbesluit gemeente Moerdijk.

Vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 15 oktober 2013

De gemeentesecretaris, Drs A.E.B. Kandel

De burgemeester, J.P.M. Klijs