Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Vaststelling model nachtverblijfregister

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVaststelling model nachtverblijfregister
CiteertitelVaststelling model nachtverblijfregister
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2000Onbekend

15-12-2009

Moerdijkse Bode

212046

Tekst van de regeling

Intitulé

Vaststelling model nachtverblijfregister

 

 

BESLUIT VASTSTELLING MODEL NACHTVERBLIJFREGISTER 2010

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk;

Gelet op het bepaalde in artikel 2.3.2.4, van de Algemene Plaatselijke Verordening en de Verordening toeristenbelasting gemeente Moerdijk 2010;

BESLUIT:

vast te stellen het volgende model van nachtverblijfregister.

Vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 15december 2009,

de gemeentesecretaris,de burgemeester,

Drs. A.E.B. KandelDrs. W.M.J. Denie