Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Mandaatbesluit uitvoering Jeugdbeleid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit uitvoering Jeugdbeleid
CiteertitelMandaatbesluit uitvoering Jeugdbeleid
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
 2. de Jeugdwet
 3. de regionale Verordening Jeugdhulp West-Brabant West

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-2015Onbekend

23-12-2014

Moerdijkse Bode week 2, 2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit uitvoering Jeugdbeleid

Het college van burgemeester en wethouders, in de vergadering van 23 december 2014;

Gelet op:

 • -

  afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • -

  de Jeugdwet;

 • -

  de regionale Verordening Jeugdhulp West-Brabant West;

   

Overwegende dat:

 • -

  op grond van het feit dat per 1 januari 2015 de Jeugdwet van kracht is;

 • -

  per 1 januari 2015 een Coördinator Centrum voor Jeugd en Gezin in dienst van de gemeente Moerdijk is;

 • -

  voor een goede uitvoering van de werkzaamheden deze functionaris en het Teamhoofd Zorg van de Gemeentewinkel besluiten moeten kunnen nemen op grond van de bepalingen van de Jeugdwet en de daaruit voortvloeiende regelgeving;

Besluit

 

mandaat te verlenen aan de Coördinator Centrum Jeugd en Gezin en aan het Teamhoofd Zorg van de Gemeentewinkel voor het uitoefenen van de bevoegdheden van burgemeester en wethouders als bedoeld in de Jeugdwet en de daaruit voortvloeiende regelgeving waaronder de Regionale Verordening Jeugdhulp West-Brabant West;

 

 

De loco-gemeentesecretaris, de loco-burgemeester,

A.J.M. Gepkens E. Schoneveld