Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Uitvoeringsbesluit hondenverbodsgebieden en hondenlosloopgebieden gemeente Moerdijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit hondenverbodsgebieden en hondenlosloopgebieden gemeente Moerdijk
CiteertitelUitvoeringsbesluit hondenverbodsgebieden en hondenlosloopgebieden gemeente Moerdijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikelen 147 en 149 Gemeentewet en artikel 2:57 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2010Onbekend

19-01-2010

Moerdijkse Bode

216972

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit hondenverbodsgebieden en hondenlosloopgebieden gemeente Moerdijk

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 19 januari 2010,

gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 2.57 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Moerdijk (APV);

 

BESLUIT

 

vast te stellen het volgende uitvoeringsbesluit:

 

UITVOERINGSBESLUIT HONDENVERBODSGEBIEDEN EN HONDENLOSLOOPGEBIEDEN GEMEENTE MOERDIJK 2010

 

Artikel 1 Hondenverbodsgebieden

Het college wijst, ingevolge artikel 2:57 lid 1 onder b APV gebieden aan waar het de eigenaar of houder van een hond verboden is die hond te laten verblijven. Deze gebieden zijn (in oranje) aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte plattegronden;

Artikel 2 Hondenlosloopgebieden

Het college wijst ingevolge artikel 2:57 lid 2 APV plaatsen aan waar het verbod voor een eigenaar of houder van een hond, om die hond te laten verblijven of te laten lopen zonder dat die hond aangelijnd is, niet geldt. Deze gebieden zijn (in groen) aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte plattegronden;

Artikel 3 Inwerkingtreding

  • 1.

    Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op 1 februari 2010;

  • 2.

    Het uitvoeringsbesluit wordt met inachtneming van de bepalingen in de Gemeentewet bekendgemaakt in het huis aan huis blad de Moerdijkse Bode;

Artikel 4 Citeertitel

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als “Uitvoeringsbesluit hondenverbodsgebieden en hondenlosloopgebieden gemeente Moerdijk 2010”.

 

Vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 19 januari 2010,

de gemeentesecretaris,de burgemeester,

Drs. A.E.B. KandelDrs. W.M.J. Denie