Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Uitvoeringsregeling bij jubilea, pensionering en afscheid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling bij jubilea, pensionering en afscheid
CiteertitelUitvoeringsregeling bij jubilea, pensionering en afscheid
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2016Onbekend

15-12-2016

Onbekend

nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling bij jubilea, pensionering en afscheid

 

 

Uitvoeringsregeling bij jubilea, pensionering en afscheid

Uitvoeringsregeling bij jubilea, pensionering en afscheid

 

Gratificatie/Uitkering

Door

Afd.bijeenkomst/receptie

Door

Attentie

Waardein euro's

Door

Bijz. verlof

Bezoek

Publicatie

Door

Ambtsjubilea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 jaar overheidsdienst

half maandsalaris + VT(incl. vaste toelagen)

SA

va 16.00 uur afdelingsbijeenkomst

AM

cadeaubonnenbloemetjeoptie: fotoboek/videa

50,0020,00175,00

AMAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40/50 jaar overheidsdienst

maandsalaris + VT(incl. vaste toelagen)

SA

va 16.00 uur receptie

AM

cadeaubonnenbloemetjeoptie: fotoboek/videa

70,0020,00175,00

AMAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eervol ontslag bij (keuze)pensioen of arbeidsongeschiktheid

 

SA

va 16.00 uur receptie

AM

bloemetjeoptie: fotoboek/videa

20,00175,00

AM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ontslag op eigen verzoek

 

 

< 5 jaar in dienst bij gem. Moerdijkva 16.00 uur afdelingsbijeenkoms

AM

cadeaubonnenbloemetje

25,0020,00

AMAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 5 jaar in dienst bij gem. Moerdijk va 16.00 uur receptie

AM

cadeaubonnenbloemetjeoptie: fotoboek/video

100,0020,00175,00

AMAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huwelijk/huwelijksjubilea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

huwelijk (erkende samenlevingsvorm is gelijkgesteld)

-

-

-

-

cadeaubonnenbloemetje

45,0020,00

AMAM

1 werkdag

 

-

-

25 jarig huwelijk (erkende samenlevingsvorm is gelijkgesteld)

-

-

-

-

cadeaubonnenbloemetje

45,0020,00

AMAM

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(langdurig)ziek/opname ziekenhuis

-

-

-

-

bloemetje/attentie/fruitmand

20,00

AM

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geboorte

-

-

-

-

cadeau(cadeau's aanwezig)

35,00

AM

3 werkdagen

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overlijden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

overlijden medewerker

overlijdensuitkering aan echtgeno(o)t(e)

SA

-

-

rouwtak/attentie

100,00

AM

-

 

rouwadvertentienamens college

AM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

overlijden gezinslid (1e graad) medewerker

-

-

-

-

-

 

 

4 werkdagen

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

overlijden gezinslid (2e graad) medewerker

-

-

-

-

-

 

 

2 werkdagenuitz: 4 werkdagen

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

overlijden gewezen medewerker

-

-

-

-

-

 

 

-

per situatie bezien

schriftelijke condoleance

AM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

overlijden gewezen bestuurslid

-

 

-

-

-

 

 

-

per situatie bezien

rouwadvertentie namens college

BS

Verklaring gebruikte afkortingen:

AM = afdelingsmanagerSA = salarisadministratieBS = bestuurssecretariaat