Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Uitvoeringsbesluit verbod alcoholhoudende dranken 3 september 2002

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit verbod alcoholhoudende dranken 3 september 2002
CiteertitelUitvoeringsbesluit verbod alcoholhoudende dranken 3 september 2002
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2002Nieuwe regeling

03-09-2002

Onbekend

Niet bekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit verbod alcoholhoudende dranken 3 september 2002

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk,

Gezien het feit dat artikel 2.4.8 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Moerdijk bepaalt dat burgemeester en wethouders gebieden aan kunnen wijzen die deel uitmaken van een weg, waarop het verboden is om alcoholhoudende drank te nuttigen, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

Overwegende,

Dat het in verband met de openbare orde en het voorkomen/beperken van overlast, op verzoek van de politie team Moerdijk, in de kernen van de gemeente Moerdijk gewenst is dat gebieden worden aangewezen zoals bedoeld in artikel 2.4.8.

B E S L U I T E N :

 

  • 1.

    Te bepalen dat het verboden is op de weg, die deel uitmaakt van de bebouwde kom, alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

  • 2.

    De in artikel 2.4.8, lid 2 bepaalde gevallen uit te zonderen van deze regeling; alsmede het in punt 1 genoemd verboden gebruik of bezit tijdens buurtfeesten, buurtbarbecues en andere evenementen in de bebouwde kom.

  • 3.

    Deze regeling in werking te doen treden met ingang van de dag na bekendmaking in het gemeenteblad “de Moerdijkse Bode”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 3 september 2002.