Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Mandaatbesluit domeinregisseur Ondernemen & Leefomgeving

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit domeinregisseur Ondernemen & Leefomgeving
CiteertitelMandaatbesluit Domeinregisseur van het domein Ondernemen & Leefomgeving gemeente Moerdijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-01-201931-12-2019Nieuwe regeling

15-01-2019

gmb-2019-13362

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit domeinregisseur Ondernemen & Leefomgeving

Het college van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 15 januari 2019:

 

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUIT

 

 

  • 1.

    (tijdelijk) mandaat te verlenen aan de domeinregisseur van het domein Ondernemen & Leefomgeving m.b.t. alle bevoegdheden die in de mandatenlijst d.d. 11 december 2018 zijn toegekend aan de teamleiders van team Woonomgeving en Vastgoed en team Infrastructuur. Dit omvat tevens de bevoegdheden zoals die in hoofdstuk 5 “Algemeen” aan de teamleiders zijn toegekend;

  • 2.

    Het mandaatbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking van dit besluit en werkt terug tot en met 10 januari 2019. Het mandaat geldt tot en met 31 december 2019 of tot eerdere intrekking van dit besluit.

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college, gehouden op 15 januari 2019.

Het college van burgemeester en wethouders

De gemeentesecretaris, de burgemeester,

P.A.M. van Bavel J.P.M. Klijs

De burgemeester,

J.P.M. Klijs