Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Ondertekening van vergunningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOndertekening van vergunningen
CiteertitelOndertekening van vergunningen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

het bepaalde in de Gemeentewet en afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-07-2011Tijdelijke mandaat

05-07-2011

Moerdijkse Bode, week28 2011

280888

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondertekening van vergunningen

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht

BESLUIT:

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 maart 2011 besloten dat voor de ondertekening van een aantal vergunningen tijdelijk mandaat zal worden verleend aan:

 • 1.

  De heer H.M. Vennix, vergunningverlener (vergunningen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

 • 2.

  Mevrouw G.P. van der Spelt, vergunningverlener milieu (vergunningen in het kader van

 • 3.

  artikel 8:40 meldingen (milieu))

 • 4.

  Mevrouw A.A.P. Nagtzaam, juridisch medewerker (vergunningen in het kader van de Algemeen Plaatselijke Verordening en bijzondere wetten)

 

 

In verband met de beperkte aanwezigheid van het teamhoofd Vergunning, omdat deze is opgenomen in het project Nazorg Chemie-Pack, zal de ondertekening van de Wabo-vergunning, art. 8:40 meldingen (milieu) en vergunningen in het kader van de APV en bijzondere wetten tijdelijk worden overgenomen door de bovengenoemde aangewezen medewerkers van het cluster Vergunning. Zij zullen in acht nemen wat is opgenomen in “mandatenlijst 2010” en complexe zaken/vergunning overleggen met de portefeuillehouder.

 

 

Zevenbergen, d.d. 5 juli 2011

 

 

Burgemeester en wethouders van Moerdijk,

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

 

 

Drs. A.E.B. KandelDrs. J.H. Mans