Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederlandse Antillen

Aanschrijving boete

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Officiële naam regelingAanschrijving boete
Citeertitel
Vastgesteld doorDirecteur der Belastingen
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Niet alle gegevens over de onstaansbron van de regeling zijn compleet.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Ministeriële beschikking administratieve boeten (PB. 2001, no. 148)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200201-01-1996Nieuwe regeling

19-02-2002

Onbekend

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanschrijving boete

Op 18 augustus 2001 is de Algemene landsverordening Landsbelastingen (ALL) (PB. 2001, no. 89) in werking getreden. In de ALL zijn de formele bepalingen met betrekking tot de in artikel 1 van voornoemde landsverordening genoemde belastingen samengebracht. Hierdoor wordt de eenvormige redactie voor de verschillende belastingverordeningen hersteld, onder andere ten aanzien van administratieve sancties. In Hoofdstuk III van voornoemde landsverordening zijn namelijk gelijkluidende bepalingen inzake de administratieve boete opgenomen.

Om de eenvoud in de toepassing van het boetebeleid te bevorderen, is er voor gekozen om de inwerkingtreding van de ministeriële beschikking met algemene werking van de 21ste december 2001 (Ministeriële beschikking administratieve boeten) (PB. 2001, no. 148) ter uitvoering van artikel 39, eerste lid, onderdeel a, van de ALL te stellen op 1 januari 2002 voor alle belastingen waarop de ALL van toepassing is.

Voor de winstbelasting geldt echter voor de jaren 1996 tot en met 2001 een van de overige belastingen afwijkend boetesysteem. Vóór 1996 gold een boetebeleid dat min of meer overeenkomt met het boetebeleid vanaf 2002. Voor de periode 1996-2001 zijn de boeten veel hoger dan de perioden daarvoor en daarna.

Met het oog hierop keur ik goed, dat de ministeriële beschikking administratieve boeten ook toegepast wordt op de naheffingsaanslagen winstbelasting die zijn opgelegd op grond van artikel 23, vierde en vijfde lid (oud) van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940. De ministeriële beschikking administratieve boeten werkt derhalve voor genoemde boeten terug tot en met 1 januari 1996. Onherroepelijk vaststaande aanslagen worden op verzoek van de belastingplichtige ambtshalve verminderd.