Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederlandse Antillen

MINISTERIËLE BESCHIKKING VAN DE 1STE AUGUSTUS 1980 T.U.V. ARTIKEL 2, SUB C VAN HET LANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN VAN DE 26STE JULI 1960 T.U.V. ARTIKEL 5, DERDE EN VIERDE LID VAN DE LANDSVERORDENING ALGEMENE OUDERDOMSVERZEKERING

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Officiële naam regelingMINISTERIËLE BESCHIKKING VAN DE 1STE AUGUSTUS 1980 T.U.V. ARTIKEL 2, SUB C VAN HET LANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN VAN DE 26STE JULI 1960 T.U.V. ARTIKEL 5, DERDE EN VIERDE LID VAN DE LANDSVERORDENING ALGEMENE OUDERDOMSVERZEKERING
Citeertitel
Vastgesteld doorMinister van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpsociale zekerheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 26ste juli 1960, art. 2, sub c t.u.v.
  2. Landsverordening algemene ouderdomsverzekering, art. 5, derde en vierde lid
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-1980Nieuwe regeling

01-08-1980

P.B. 1980, no. 189

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

MINISTERIËLE BESCHIKKING VAN DE 1STE AUGUSTUS 1980 T.U.V. ARTIKEL 2, SUB C VAN HET LANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN VAN DE 26STE JULI 1960 T.U.V. ARTIKEL 5, DERDE EN VIERDE LID VAN DE LANDSVERORDENING ALGEMENE OUDERDOMSVERZEKERING

I

niet als verzekerde in de zin van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83) wordt aangemerkt de Engelse staatsburger, die niet geacht kan worden blijvend binnen de Nederlandse Antillen te wonen, verzekerd is krachtens een in Engeland geldende wettelijke regeling inzake geldelijke gevolgen van ouderdom en in dienstbetrekking staat tot de in de Nederlandse Antillen gevestigde bankinstelling, handelende onder de naam van Banco Barclays Antiliano N.V.

II

deze beschikking in het Publicatieblad zal worden opgenomen.