Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nieuwegein

Besluit straatwerktarieven 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNieuwegein
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit straatwerktarieven 2014
CiteertitelBesluit straatwerktarieven 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 108
 2. Telecommunicatieverordening gemeente Nieuwegein, art. 6, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015art. 1, bijlage, toelichting

16-12-2014

Gemeenteblad, 31-12-2014

2014/524
12-12-201301-06-2015nieuwe regeling

08-10-2013

De Molenkruier 11-12-2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit straatwerktarieven 2014

Het college van Burgemeester en Wethouders;

b e s l u i t :

vast te stellen het

Besluit straatwerktarieven 2014

Artikel 1  

Voor het berekenen van de straatwerktarieven wordt de Richtlijn Tarieven (Graaf) Werkzaamheden Telecom van de VNG gehanteerd.

Artikel 2  

 • 1.

  Het “Besluit straatwerktarieven 2013” van 20april 2013 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 

 

 

Nota-toelichting  

De gemeente Nieuwegein valt in de Richtlijn Tarieven (Graaf)Werkzaamheden Telecom onder Tarief B2, Herstel door de aanbieder (12 mnd garantie) en onderhoud door wegbeheerder.

Bijlage 1 Tarieventabel, behorende bij het Besluit Straatwerktarieven (peildatum januari 2015, jaarlijkse indexering)

Omschrijving

Herstel en onderhoud door de gemeente

Degeneratiekosten

Maatstaf

Eenheid

Asfalt

€ 394,00

Geen degeneratiekosten. Herstel door gemeente

Lengte en breedte in meters

m2

Natuursteen Centrum

€ 22,84

€ 7,85

Lengte in meters Breedte 30 cm

m1

Natuursteen Centrum

€ 45,68

€ 15,00

Lengte en breedte in meters

m2

Nb m1: strekkende meter

m2: vierkante meter