Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noord-Holland

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland houdende regels omtrent vaststelling van diverse subsidieplafonds voor het jaar 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Holland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland houdende regels omtrent vaststelling van diverse subsidieplafonds voor het jaar 2019
CiteertitelVaststelling van diverse subsidieplafonds voor het jaar 2019
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-201821-12-2018nieuwe regeling

18-12-2018

prb-2018-9621

1157629/1157649

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland houdende regels omtrent vaststelling van diverse subsidieplafonds voor het jaar 2019

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 18 december 2018, nr. 1157629/1157649 tot vaststelling van diverse subsidieplafonds voor het jaar 2019

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Overwegende dat in de in de bijlage opgenomen uitvoeringsregelingen is bepaald dat door Gedeputeerde staten een subsidieplafond moeten worden vastgesteld;

 

Gelet op de artikelen van deze uitvoeringsregelingen zoals die in kolom E van de bijlage bij dit besluit zijn opgenomen;

 

Besluiten:

Artikel 1  

Gedeputeerde Staten stellen de in de bijlage bij dit besluit opgenomen subsidieplafonds voor het jaar 2019 vast.

Artikel 2  

De subsidieplafonds worden verdeeld overeenkomstig de aanduiding in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

 

Haarlem, 18 december 2018.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.

Bijlage 1: lijst met subsidieplafonds 2019

 

Programma/ OD

Uitvoeringsregeling

Bedrag subsidieplafond 2019

Indieningstermijn

Wijze van verdeling

Artikel in de Uvr waarin staat dat jaarlijks een subsidieplafond wordt vastgesteld

1.2.1

Versterken bestuurskracht Noord-Holland 2017

 € 200.000,00

1 januari t/m 3 oktober 2019, 17:00 uur

Volgorde van ontvangst

Artikel 8

1.4.2

Cofinanciering Europese EFRO-programma’s NH, Kansen voor West

 € 1.500.000,00

Doorlopend

Volgorde van ontvangst

Artikel 5

1.4.2

Cofinanciering Europese EFRO-programma’s NH, Interreg

 € 1.000.000,00

Doorlopend

Volgorde van ontvangst

Artikel 5

2.5.1

Buurtbusprojecten Noord-Holland 2017

 € 152.000,00

• Nieuwe buurtbusvereniging: uiterlijk 13 weken na oprichting van de vereniging

 

• Reeds bestaande buurtbusvereniging: 1 januari t/m 1 maart 2019

Volgorde van ontvangst

Artikel 5

4.2.3

Duurzaamheidsinitiatieven burgercollectieven Noord-Holland 2018

 € 485.897,00

1 januari t/m 31 oktober 2019, 17.00 uur

Volgorde van ontvangst

Artikel 6

4.2.3

Regionaal energiebesparingsprogramma woningen Noord-Holland 2018

 € 7.199.587,00

1 januari t/m 25 juli 2019, 17:00 uur

Volgorde van ontvangst

Artikel 6

5.4.1

Collectieve zelfbouw, paragraaf 2: initiatief fase

 € 476.829,00

1 januari t/m 31 oktober 

Volgorde van ontvangst

Artikel 3

5.4.1

Collectieve zelfbouw, paragraaf 3: planontwikkelingsfase

 € 684.000,00

1 januari t/m 31 oktober 

Volgorde van ontvangst

Artikel 3

6.1.1

Groen Noord-Holland 2013, paragraaf 2: Weidevolgelbiotopen

 € 150.000,00

Doorlopend

Volgorde van ontvangst

Artikel 1.5

6.1.1

Groen Noord-Holland 2013, paragraaf 3: Uitbreiding Wandelnetwerk Noord-Holland

 € 500.000,00

Doorlopend

Volgorde van ontvangst

Artikel 1.5

6.1.1

Groen Noord-Holland 2013, paragraaf 4: Toeristische overstappunten

 € 118.496,00

Doorlopend

Volgorde van ontvangst

Artikel 1.5

6.1.1

bedrijfsverplaatsing en kavelruil Natuurnetwerk Noord-Holland 2017, paragraaf 2: Bedrijfsverplaatsing

 € 500.000,00

1 januari t/m 31 juli 2019

Volgorde van ontvangst

Artikel 5

6.1.1

Bedrijfsverplaatsing en kavelruil Natuurnetwerk Noord-Holland 2017, paragraaf 3: Kavelruil

 € 37.500,00

1 januari t/m 31 juli 2019

Volgorde van ontvangst

Artikel 5

6.1.2

Agrarische sector Groene Uitweg Noord-Holland 2018, Artikel 3.1a: verbreding

 € 250.000,00

1 februari t/m 31 december 2019

Volgorde van ontvangst

Artikel 7

6.1.2

Agrarische sector Groene Uitweg Noord-Holland 2018, artikel 3.1.b: structuurverbetering

 € 250.000,00

1 februari t/m 31 december 2019

Volgorde van ontvangst

Artikel 7

6.1.2

Agrarische sector Groene Uitweg Noord-Holland 2018, artikel 3.1.c: verduurzaming

 € 250.000,00

1 februari t/m 31 december 2019

Volgorde van ontvangst

Artikel 7

6.1.2

Bedrijfsverplaatsing Groene Uitweg Noord-Holland 2016

 € 400.000,00

1 januari t/m 31 juli 2019

Volgorde van ontvangst

Artikel 9

6.2

Compensatieregeling ganzenrustgebied en ganzenfoerageergebieden Noord-Holland 2015

 € 304.000,00

Doorlopend

Volgorde van ontvangst

Artikel 11

6.3.3

Cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland 2014

 € 2.200.000,00

Doorlopend

Volgorde van ontvangst

Artikel 7

7.3.1

Onderhoud provinciale monumenten Noord-Holland 2011

 € 150.000,00

Doorlopend

Volgorde van ontvangst

Artikel 6

7.3.1

Restauratie provinciale monumenten Noord-Holland 2011

 € 400.000,00

Doorlopend

Volgorde van ontvangst

Artikel 6

7.3.1

Onderzoeken duurzaam benutten monumenten Noord-Holland 2017

 € 75.000,00

1 januari t/m 30 november 2019

Volgorde van ontvangst

Artikel 6