Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Uitvoeringsbesluiten Subsidieverordening sport- en recreatieactiviteiten Purmerend 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluiten Subsidieverordening sport- en recreatieactiviteiten Purmerend 2017
CiteertitelUitvoeringsbesluiten Subsidieverordening sport- en recreatieactiviteiten Purmerend 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpsport en recreatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Subsidieverordening sport- en recreatieactiviteiten Purmerend 2017

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-06-201705-07-2018Nieuwe uitvoeringsbesluiten

20-06-2017

Gemeenteblad 2017, 110873

1346563

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluiten Subsidieverordening sport- en recreatieactiviteiten Purmerend 2017

Burgemeester en wethouders van Purmerend,

 

gelet op de artikelen 5, tweede lid; 6, tweede lid; 7, tweede lid; 8, vierde lid; 12, tweede lid; 13, tweede lid en 16, derde lid van de Subsidieverordening sport- en recreatieactiviteiten Purmerend 2017;

 

overwegende dat het in het belang van de subsidiëring van sport- en recreatieactiviteiten wenselijk is besluiten te nemen omtrent de (hoogte van de) subsidiebedragen en de voor het aanvragen van subsidie te gebruiken aanvraagformulieren;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de Uitvoeringsbesluiten Subsidieverordening sport- en recreatieactiviteiten Purmerend 2017

Artikel 1 Bedragen subsidie jeugdleden

(uitwerking artikel 5, tweede lid subsidieverordening)

 • 1.

  In 2017 bedraagt het bedrag per spelend jeugdlid: € 3,86.

 • 2.

  In 2017 bedraagt het extra bedrag per spelend jeugdlid vanaf het 100e jeugdlid: € 3,86.

 • 3.

  In 2017 bedraagt het bedrag per rechtspersoon als bedoeld in artikel 3 van de Subsidieverordening sport- en recreatieactiviteiten Purmerend 2017: € 452,48.

Artikel 2 Maximum bedrag subsidie sporttechnisch kader

(uitwerking artikel 6, tweede lid subsidieverordening)

In 2017 bedraagt het maximum subsidiebedrag voor sporttechnisch kader: € 626,89.

Artikel 3 Hoogte subsidie onroerende zaakbelasting

(uitwerking artikel 7, tweede lid subsidieverordening)

 

In 2017 bedraagt de hoogte van de subsidie onroerende zaakbelasting 100 % van het in de aanslag onroerende zaakbelasting, inclusief rioolrecht, opgenomen bedrag.

Artikel 4 Aanvraagformulier vaststelling structurele subsidies

(uitwerking artikel 8, vierde lid subsidieverordening)

 • 1.

  Het aanvraagformulier voor het indienen van aanvragen om vaststelling van een subsidie jeugdleden wordt vastgesteld conform bijlage 1.

 • 2.

  Het aanvraagformulier voor het indienen van aanvragen om vaststelling van een subsidie sporttechnisch kader wordt vastgesteld conform bijlage 2.

 • 3.

  Het aanvraagformulier voor het indienen van aanvragen om vaststelling van een subsidie onroerende zaakbelasting wordt vastgesteld conform bijlage 3.

Artikel 5 Maximum bedrag subsidie deskundigheidsbevordering

(uitwerking artikel 12, tweede lid subsidieverordening)

In 2017 bedraagt het maximum subsidiebedrag voor deskundigheidsbevordering: € 626,89.

Artikel 6 Aanvraagformulier vaststelling incidentele subsidie

(uitwerking artikel 13, tweede lid subsidieverordening)

Het aanvraagformulier voor het indienen van aanvragen om vaststelling van een incidentele subsidie wordt vastgesteld conform bijlage 4.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluiten Subsidieverordening sport- en recreatieactiviteiten Purmerend 2017.

Purmerend, 20 juni 2017

Burgemeester en wethouders van Purmerend,

de loco-secretaris,

H.J.C. Welage

de burgemeester,

D. Bijl