Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rotterdam

Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRotterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014
CiteertitelGemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp2013-189
Externe bijlageVolledige tekst Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen, art. 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Geen

19-12-2013

Gemeenteblad 2013-189

Voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013 (raadsvoorstel nr. 1265101); raadsstuk 13GR3057

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014

De Raad van de gemeente Rotterdam,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013 (raadsvoorstel nr. 1265101); raadsstuk 13GR3057;

gelet op artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen dat de raad bevoegd is tot het treffen van een Gemeenschappelijke Regeling ter behartiging van één of meer bepaalde belangen van die gemeente;

besluit:

A. Het treffen van een gemeenschappelijke regeling

 • a.

  tot het treffen van de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag overeenkomstig de aan dit besluit gehechte versie van de gemeenschappelijke regeling;

 • b.

  het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven tot het treffen van de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag, overeenkomstig artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • c.

  de burgemeester toestemming te geven tot het treffen van de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag, overeenkomstig artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

   

B. Organisatorische en financiële kaders

 • d.

  Kennis te nemen van de organisatorische en financiële kaders en de gemeentesecretarissen via het bestuursforum opdracht te geven op basis van deze kaders een begroting op te stellen en de organisatie in te richten.

   

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2013.

 

De griffier,

R.G.R. Jeene, plv.

De voorzitter,

A.Aboutaleb

 

 

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 31 december 2013