Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Maarten

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, ter uitvoering van artikel 23, tweede lid, van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Maarten
OrganisatietypeKoninkrijksdeel
Officiële naam regelingLANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, ter uitvoering van artikel 23, tweede lid, van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf
CiteertitelLandsbesluit administratieve boete assurantiebemiddelingsbedrijf
Vastgesteld doorregering
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De oorspronkelijke regeling is ondertekend op 11 oktober 2004, gepubliceerd in P.B. 2004, no. 96, en in werking getreden op 1 januari 2005.

Zie www.overheid.nl voor de historie van deze regeling vóór 10-10-10 via lokale regelingen en uitgebreid zoeken, onder v.m. Nederlandse Antillen, met als zoekdatum 09-10-2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf, artikel 23

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010geconsolideerde tekst (GT)

03-05-2013

AB 2013, GT no. 710

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, ter uitvoering van artikel 23, tweede lid, van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf

 

 

Artikel 1
 • 1.

  De boete, bedoeld in artikel 23 van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf, wordt opgelegd voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen bedoeld in de artikelen 9, eerste lid, en 18, vierde lid, dan wel de verplichting tot het voldoen van de kostenbijdrage voortvloeiende uit artikel 19 van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf.

 • 2.

  Het boetebedrag bedraagt tweehonderd gulden.

 • 3.

  De boete wordt telkens opgelegd voor elke overtreding en voor elke dag dat men in overtreding is.

 • 4.

  De Bank kan het boetebedrag matigen.

Artikel 2

[regelt de inwerkingtreding]

Artikel 3

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit administratieve boete assurantiebemiddelingsbedrijf.