Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Maarten

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, ter uitvoering van artikel 6, tweede lid, van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Maarten
OrganisatietypeKoninkrijksdeel
Officiële naam regelingLANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, ter uitvoering van artikel 6, tweede lid, van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf
CiteertitelLandsbesluit erkende diploma’s assurantiebemiddelingsbedrijf
Vastgesteld doorregering
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerponderwijs

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De oorspronkelijke regeling is ondertekend op 11 oktober 2004, gepubliceerd in P.B. 2004, no. 97, in werking getreden op 1 januari 2005 en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

Zie www.overheid.nl voor de historie van deze regeling vóór 10-10-10 via lokale regelingen en uitgebreid zoeken onder v.m. Nederlandse Antillen, met als zoekdatum 09-10-2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf, artikel 6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010geconsolideerde tekst (GT)

28-02-2013

AB 2013, GT no. 425

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, ter uitvoering van artikel 6, tweede lid, van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf

 

 

Artikel 1
 • 1.

  Als diploma’s als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf ter zake van de inschrijving in het Register, Afdeling Leven worden erkend:

  • a.

   het diploma, op grond waarvan de bezitter in het Verenigd Koninkrijk de bevoegdheid heeft verkregen de titel Fellow Chartered Insurance Institute (FCII) te voeren;

  • b.

   het diploma op grond waarvan de bezitter in het Verenigd Koninkrijk de bevoegdheid heeft verkregen de titel Associate Chartered Insurance Institute (ACII) te voeren;

  • c.

   het diploma Gevolmachtigd Agent, namens de Minister van Financiën van Nederland afgegeven door de Stichting Examens Assurantiebedrijf;

  • d.

   het diploma Assurantiebezorger, namens de Minister van Financiën van Nederland afgegeven door de Stichting Examens Assurantiebedrijf;

  • e.

   het diploma Erkend Assurantieagent, namens de Minister van Financiën van Nederland afgegeven door de Stichting Examens Assurantiebedrijf;

  • f.

   het diploma Erkend Assurantieagent (B), afgegeven door de Stichting Examens Assurantiebedrijf Nederlandse Antillen en Aruba;

  • g.

   het diploma Assurantiebezorger (A), afgegeven door de Stichting Examens Assurantiebedrijf Nederlandse Antillen en Aruba;

  • h.

   het diploma op grond waarvan de bezitter in de Verenigde Staten en Canada de bevoegdheid heeft verkregen de titel Chartered Life Insurance Underwriter (CLU) te voeren.

 • 2.

  Als diploma’s als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Landsverordening

  assurantiebemiddelingsbedrijf ter zake van de inschrijving in het Register, Afdeling Schade worden erkend de in het eerste lid, onder a tot en met g, genoemde diploma’s, alsmede het diploma op grond waarvan de bezitter in de Verenigde Staten en Canada de bevoegdheid heeft verkregen de titel Chartered Property Casualty Underwriter (CPCU) te voeren.

Artikel 2

[regelt de inwerkingtreding]

Artikel 3

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit erkende diploma’s assurantiebemiddelingsbedrijf.