Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Maarten

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, ter uitvoering van de artikelen 1b en 8, zesde en zevende lid, van de Landsverordening ziekteverzekering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieSint Maarten
Officiële naam regelingLANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, ter uitvoering van de artikelen 1b en 8, zesde en zevende lid, van de Landsverordening ziekteverzekering
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorregering
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De oorspronkelijke regeling is ondertekend op 15 september 2008, gepubliceerd in P.B. 2008, no. 77, en in werking getreden op 8 november 2008.

Zie www.overheid.nl voor de historie van deze regeling vóór 10-10-10 via lokale regelingen en uitgebreid zoeken, onder v.m. Nederlandse Antillen, met als zoekdatum 09-10-2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Landsverordening ziekteverzekering, artikel 1b en 8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-04-201601-01-201420-04-2017wijziging art. 2 en 3

03-05-2013

AB 2013, GT no. 617

n.v.t.
10-10-201001-01-2014geconsolideerde tekst (GT)

03-05-2013

AB 2013, GT no. 617

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, ter uitvoering van de artikelen 1b en 8, zesde en zevende lid, van de Landsverordening ziekteverzekering

Artikel 1

[wijzigt een andere regeling]

Artikel 2

 • 1. Het premiepercentage, bedoeld in artikel 8, zesde lid, van de Landsverordening ziekteverzekering wordt vastgesteld op 12,5.

 • 2. Het premiepercentage, bedoeld in het eerste lid, wordt als volgt verdeeld:

  • -

   8,3 voor de werkgever;

  • -

   2,1 voor de werknemer; en

  • -

   2,1 voor de rechtspersoon Sint Maarten.

 • 3. In afwijking van het tweede lid wordt het premiepercentage voor de kalenderjaren 2014 en 2015 als volgt verdeeld:

  - 8,3 voor de werkgever; en,

  - 4,2 voor de werknemer.

Artikel 3

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 8, zevende lid, van de Landsverordening ziekteverzekering wordt op 4,2 vastgesteld.

Artikel 4

[vervallen]