Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Sint-Oedenrode

de eerste wijziging van de verordening op de heffing van onroerende zaakbelastingen 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Sint-Oedenrode
Officiële naam regelingde eerste wijziging van de verordening op de heffing van onroerende zaakbelastingen 2013
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 220 t/m 220H

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-02-201301-01-201301-01-2014Wijziging

31-01-2013

De MooiRooi krant, 13-02-2013

5/2012

Tekst van de regeling

Intitulé

Eerste wijziging van de verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2013

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Sint-Oedenrode;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15-01-2013, met nummer 5/2013;

en gelet op de artikelen 220 tot en met 220H van de Gemeentewet

Besluit

Vast te stellen

de eerste wijziging van de verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2013

Artikel I

Artikel 5 lid 1 van de verordening onroerende zaakbelastingen 2013, vastgesteld door de gemeenteraad in haar vergadering van 20 december 2012, wordt vervangen en als volgt gelezen:

Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf.

Het percentage bedraagt voor:

1.de gebruikersbelasting0,1298 %;
2.de eigenarenbelasting  
 1.voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen0,1184 %;
 2.voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen0,1654 %.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2013.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 31-01-2013.

De griffierP.M.Maas
De voorzitterM.H.J.van Els