Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Collectebeleid Gemeente Sittard-Geleen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCollectebeleid Gemeente Sittard-Geleen
CiteertitelCollectebeleid Gemeente Sittard-Geleen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlage179 Collectebeleid SG art. 5.2.1 APV_2.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art 5.2.1 Algemene Plaatselijke Verordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-07-2002nieuwe regelin

19-07-2002

n.b.

n.b.

Tekst van de regeling

Intitulé

Collectebeleid Gemeente Sittard-Geleen

 

 

Door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen is in 2002 het collectebeleid vastgesteld. Voor de collegenota terzake waarin dit beleid verwoord is klik hier onder.