Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Slochteren

Welstandsnota 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Slochteren
Officiële naam regelingWelstandsnota 2015
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Welstandsnota 2015 vervangt de Welstandsnota 2010, vastgesteld op 18 november 2010. Bij besluit van 17 oktober 2019 is de Welstandsnota voor Overschild gewijzigd: Bijlage 4 is toegevoegd.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Woningwet, art. 12a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-07-2015Nieuwe regeling

02-07-2015

't Bokkeblad, 08-07-2015

2015002526

Tekst van de regeling

Intitulé

Welstandsnota 2015

Nummer: 2015002526

De raad van de gemeente Slochteren;

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 april 2015;

b e s l u i t :

  • 1.

    de Welstandsnota 2015 vast te stellen;

  • 2.

    de Welstandsnota 2010, vastgesteld op 18 november 2010, in te trekken.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 2 juli 2015.

De raad van de gemeente Slochteren,

, voorzitter.

, griffier.