Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Soest

BTW-regeling regentonnen en compostvaten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSoest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBTW-regeling regentonnen en compostvaten
CiteertitelBTW-regeling regentonnen en compostvaten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Subsidieverordening Soest
 2. Algemene wet bestuursrecht (Awb)
 3. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2021Nieuwe regeling

13-12-2016

gmb-2016-181883

1502615

Tekst van de regeling

Intitulé

BTW-regeling Regentonnen en compostvaten

Het college van burgemeester en wethouders van Soest;

gelet op de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening Soest, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

besluiten vast te stellen de volgende beleidsregel:

Artikel 1

Inwoners van de gemeente Soest die een regenton en/of een compostvat hebben aangeschaft bij een deelnemend bedrijf, kunnen het betaalde BTW-bedrag (21% in 2017) over de aanschaf van de regenton of het compostvat, terugvragen aan de gemeente Soest.

Een lijst met deelnemende bedrijven is te vinden op de gemeentelijke website of op te vragen bij de afdeling Ruimte, team Duurzaamheid.

Artikel 2

Om gebruik te maken van de BTW-regeling moeten inwoners de speciale actiefolder ‘Geniet van nu en later, pak die ton voor groen en water’ invullen en samen met de aankoop bon (kassabon of een kopie ervan) en firmastempel van het bedrijf, opsturen naar de gemeente Soest, afdeling Ruimte, team Duurzaamheid.

Ieder die gebruik wil maken van deze regeling verklaart schriftelijk op de genoemde folder dat hij of zij de regenton of het compostvat uitsluitend aanschaft voor haar of zijn eigen huishouding.

Artikel 3

De BTW over de aanschaf van de regenton of het compostvat wordt alleen uitgekeerd, als de aanschaf is gedaan bij een bedrijf dat deelneemt aan de BTW-regeling regentonnen en compostvaten.

Artikel 4

Elk huishouden heeft per kalenderjaar recht op één regenton en één compostvat.

Artikel 5
 • 1.

  Per aangeschafte regenton wordt de BTW over de volgende standaard-accessoires uitgekeerd: de regenton, een regenautomaat en een standaard waar de ton op kan staan.

 • 2.

  Per aangeschaft compostvat wordt alleen de BTW over het compostvat uitgekeerd.

Artikel 6

Bedrijven die mee willen doen, kunnen zich tijdens de geldigheidsduur van de regeling aanmelden bij de gemeente Soest, afdeling Ruimte, team Duurzaamheid.

Artikel 7
 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: BTW-regeling regentonnen en compostvaten.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2017 en geldt tot en met 31 december 2020. Daarna vervalt de regeling van rechtswege.

Soest,

13 december 2016

Burgemeester en wethouders van Soest,

de secretaris,

A.R. Veenstra

de burgemeester,

R.T. Metz