Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stichtse Vecht

Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart Stichtse Vecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStichtse Vecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingArcheologische verwachtings- en beleidsadvieskaart Stichtse Vecht
CiteertitelArcheologische verwachtings- en beleidsadvieskaart Stichtse Vecht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenRapport kaartbijlage 1_overzicht 4 gemeenten arch verwkaart_A0 .pdf kaartbijlage 3a gemeente Breukelen N-deel arch verwkaart_A0.pdf kaartbijlage 3bgemeente Breukelen Z-deel arch verwkaart_A0.pdf kaartbijlage 4a gemeente Loenen N-deel arch verwkaart_A0.pdf kaartbijlage 4b gemeente Loenen Z-deel arch verwkaart_A0.pdf kaartbijlage 5 gemeente Maarssenl arch verwkaart_A0.pdf kaartbijlage 8 Breukelen detail verwkaart_A0.pdf kaartbijlage 9 Nieuwer ter Aa detail verwkaart_A3.pdf kaartbijlage 10 Kockengen detail verwkaart_A2.pdf kaartbijlage 11 Loenen aan de Vecht detail verwkaart_A0.pdf kaartbijlage 12 Loenersloot detail verwkaart_A3.pdf kaartbijlage 13 Nieuwersluis_A3.pdf kaartbijlage 14 Nigtevecht detail verwkaart_A2.pdf kaartbijlage 15 Vreeland detail verwkaart_A2.pdf kaartbijlage 16 Maarssen detail verwkaart_A0.pdf kaartbijlage 17 Oud Zuilen detail verwkaart_A2.pdf kaartbijlage 18 Tienhoven_Oud Maarsseveen detail verwkaart_A.pdf kaartbijlage 19 Legenda detailverwachtingskaarten _A3.pdf kaartbijlage 21a gemeente Breukelen N-deel beleidsadvieskaar.pdf kaartbijlage 21b gemeente Breukelen Z-deel beleidsadvieskaar.pdf kaartbijlage 22a gemeente Loenen N-deel beleidsadvieskaart_A.pdf kaartbijlage 22b gemeente Loenen Z-deel beleidsadvieskaart_A.pdf kaartbijlage 23 gemeente Maarssen beleidsadvieskaart_A0.pdf Tekstbijlage 3 Rapport Vechtgemeenten Arch monumenten.pdf Tekstbijlage 4 Rapport Vechtgemeenten_catalogus vindplaatsen.pdf Tekstbijlage 5 Rapport Vechtgemeenten - Catalogus onderzoeks

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Monumentenwet 1988, art. 38
  2. Wet algemene regels herindeling, art. 28

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-11-2012Nieuwe regeling

30-10-2012

Nieuwsblad voor Vecht-, Amstel- en Rijnstreek, 29-11-2012

Beleid

Tekst van de regeling

Intitulé

Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart Stichtse Vecht

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

 

gelet op:

  • Artikel 38 van de Monumentenwet 1988;

  • Artikel 28 van de Wet algemene regels herindeling;

  • het collegevoorstel van 4 september 2012;

  • gehoord de werksessie van 2 oktober 2012;

besluit

 

de archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart voor de voormalige gemeenten Maarssen, Loenen, Abcoude en Breukelen geldend verklaren voor de gemeente Stichtse Vecht voor zover deze betrekking heeft op het grondgebied van de gemeente Stichtse Vecht.

 

 

30 oktober 2012

Griffier Voorzitter