Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stichtse Vecht

Branchepatroon warenmarkt Loenen aan de Vecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStichtse Vecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBranchepatroon warenmarkt Loenen aan de Vecht
CiteertitelBranchepatroon warenmarkt Loenen aan de Vecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Marktverordening Stichtse Vecht 2013, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-2013Nieuwe regeling

11-06-2013

Vechtstroom, 10-07-2013

Beleid

Tekst van de regeling

Intitulé

Branchepatroon warenmarkt Loenen aan de Vecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht

 

Overwegende dat het wenselijk is een branchepatroon in te stellen voor de gemeentelijke warenmarkt Loenen aan de Vecht

 

Gelet op artikel 2 lid 2 van de Marktverordening Stichtse Vecht 2013

 

Besluit:

 

Het volgende branchepatroon voor de gemeentelijk warenmarkt in Loenen wordt vastgesteld:

 

Artikel 1 Branches

 • 1.

  Poelierswaren en traiteur

 • 2.

  Brood, koek en banket

 • 3.

  Snijbloemen

 • 4.

  Vis

 • 5.

  Aardappelen,groente en fruit

 • 6.

  Zuivelproducten

 • 7.

  Vlees en vleeswaren

 

Artikel 2 Maximum aantal beschikbare standplaatsen

 

Voor de in artikel 1 genoemde branches is maximaal 1 standplaats beschikbaar.

 

Artikel 3 Maximum grootte van uit te geven standplaatsen.

De maximale ingenomen lengte bedraagt 8 meter of zoveel minder als beschikbaar is

 

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 11 juni 2013

  

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, 

gemeentesecretaris burgemeester