Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stichtse Vecht

Nota restgroen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStichtse Vecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota restgroen
CiteertitelNota restgroen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagengewijzigde versie nota restgoen Nota restgroen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-20161e wijziging (aanbiedingstermijn van zes weken van de projectprijs is komen te vervallen)

15-11-2016

Vechtstroom, 23-11-2016

Beleid
14-09-201124-11-2016Nieuwe regeling

13-09-2011

Onbekend

Beleid

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota restgroen.

Burgemeester en wethouders hebben op 13 september 2011 de Nota restgroen vastgesteld.

 

De nota is bij besluit van 24 januari 2012 gewijzigd op twee punten:

Een minimale verkoopprijs vaststellen van € 180,-- per m2 en de taxatiekosten niet onder de kosten koper laten vallen maar voor eigen rekening nemen.