Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stichtse Vecht

Sanctiestrategie Drank- en Horecawet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStichtse Vecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSanctiestrategie Drank- en Horecawet
CiteertitelSanctiestrategie Drank- en Horecawet
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagesanctiestrategie en tabel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Drank- en horecawet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-09-2015Nieuwe regeling

08-09-2015

Vechtstroom, 23-09-2015

Beleid

Tekst van de regeling

Intitulé

Sanctiestrategie Drank- en Horecawet

 

 

Tijdens de collegevergadering van 8 september jl. heeft de burgemeester, met instemming van het college, de Sanctiestrategie Drank en Horecawet vastgesteld. Deze strategie geeft per overtreding van de Drank en Horecawet de te volgen stappen en op te leggen sanctie weer.