Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stichtse Vecht

Uitvoeringsregels bij de verordening jeugdhulp SWW (aangepast)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStichtse Vecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregels bij de verordening jeugdhulp SWW (aangepast)
CiteertitelUitvoeringsregels bij de verordening jeugdhulp SWW (aangepast)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageAangepaste uitvoeringsregels

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-04-201601-01-201601-02-2020Nieuwe regeling

09-02-2016

Vechtstroom, 6-4-2016

Beleid

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregels bij de verordening jeugdhulp SWW (aangepast)

Het college van B& W heeft op 9 februari 2016 de uitvoeringsregels Jeugd vastgesteld. Deze uitvoeringsregels zijn een uitwerking van de Verordening Jeugdhulp 2015 Stichtse Vecht. De uitvoeringsregels zijn op 1 januari 2016 in werking getreden.

 

Het college besluit:

1. De ‘Uitvoeringsregels Jeugd’ 2015 bij Verordening Jeugdhulp, inclusief bijlage vaststellen.

2. Deze uitvoeringsregels op 1 januari 2016 in werking laten treden.

3. De huidige ‘Uitvoeringsregels Jeugd’ per die datum intrekken.