Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stichtse Vecht

Beleidsnota restgroen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStichtse Vecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsnota restgroen 2016
CiteertitelBeleidsnota restgroen 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenNota restgroen 2016 incl. 1e wijziging Nota restgroen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-20161e wijziging (aanbiedingstermijn van zes weken van de projectprijs is komen te vervallen)

15-11-2016

Vechtstroom, 23-11-2016

Beleid
29-09-201624-11-2016Nieuwe regeling

06-09-2016

Vechtstroom, 27-9-2016

Beleid

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsnota restgroen 2016

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 6-9-2016 de beleidsnota Restgroen 2016 hebben vastgesteld. Deze beleidsnota beschrijft de richtlijnen voor de uitgifte van gemeentelijk restgroen.

De beleidsnota ligt gedurende één maand na de bekendmaking ter inzage op het gemeentekantoor te Maarssen. Na deze periode is deze bij het archief in te zien. Tegen betaling is een kopie verkrijgbaar.