Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stichtse Vecht

Visie sociaal domein

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStichtse Vecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVisie sociaal domein
CiteertitelVisie sociaal domein
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageVisie sociaal domein

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wmo, Participatiewet, AWBZ

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-02-2014Nieuw

11-02-2014

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Visie sociaal domein

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

 

Gelet op:

- de Gemeentewet;

- het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 december 2013;

- de bespreking in de werksessie van 7 januari 2014;

 

besluit

 

de gezamenlijke Visie Sociaal Domein van de gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren vast te stellen.

 

11 februari 2014

Griffier Voorzitter