Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stichtse Vecht

Dienstverleningmodel sociaal domein

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStichtse Vecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDienstverleningmodel sociaal domein
CiteertitelDienstverleningmodel sociaal domein
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageDienstverleningsmodel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-07-2014Nieuw

08-07-2014

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Dienstverleningmodel sociaal domein

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

 

gelet op;

- het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 mei 2014,

- de bespreking in de werksessie van 11 juni 2014,

 

Besluit

 

het dienstverleningmodel sociaal domein vast te stellen.

 

8 juli 2014

Griffier Voorzitter