Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stichtse Vecht

Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStichtse Vecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021
CiteertitelGemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlageGRP Stichtse Vecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet milieubeheer

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-05-201701-01-2017Nieuwe regeling

16-05-2017

gemeentelijke website

Beleid

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021

De gemeenteraad heeft op 16 mei 2017 het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021 vastgesteld.

Het rioleringsplan beschrijft hoe de gemeente haar zorgplichten voor het afvalwater, regenwater en grondwater de komende jaren gaat invullen. De vervangingswaarde van de riolering in Stichtse Vecht bedraagt € 240 miljoen. Dit vraagt om een zorgvuldig beheer. In het plan staat hoe de gemeente het beheer en onderhoud de komende jaren gaat vormgeven, welke verbetermaatregelen uitgevoerd worden en welke kosten hiermee gemoeid zijn. Uit die kostenberekening volgt ook de hoogte van de rioolbelasting. Andere belangrijke thema’s zijn het omgaan met klimaatverandering en wateroverlast, het afkoppelen van regenwater en een verantwoorde financiering van deze wettelijke taken. De gemeente is verplicht periodiek een Gemeentelijk Rioleringsplan op te stellen op grond van artikel 4.22 van de Wet Milieubeheer.

Het rioleringsplan treedt in werking met terugwerkende kracht op 1 januari 2017. Tegen de vastgestelde beleidsnotitie kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.