Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stichtse Vecht

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Stichtse Vecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStichtse Vecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Stichtse Vecht
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Stichtse Vecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlageUitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2017Nieuwe regeling

23-05-2017

Gemeenteblad, 31-05-2017 nr. 90647

Beleid

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 16 mei 2017 de “Afvalstoffenverordening gemeente Stichtse Vecht 2017” heeft vastgesteld en dat burgemeester en wethouders op 23 mei 2017 het daarbij behorende “Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Stichtse Vecht” hebben vastgesteld. In zowel de Verordening als het Uitvoeringsbesluit staan regels en voorschriften over de wijze waarop de gemeente Stichtse Vecht met huishoudelijke afvalstoffen en zwerfvuil c.a. in de komende periode wil omgaan.

De Afvalstoffenverordening  en het Uitvoeringsbesluit treden na deze bekendmaking en de bekendmaking in het Gemeenteblad onmiddellijk en onherroepelijk in werking. De Verordening en het Uitvoeringsbesluit liggen vanaf dinsdag 30 mei 2017 tot en met 27 juni 2017 ter inzage in het gemeentekantoor in Maarssen. Het inzien van de stukken geschiedt op afspraak. Adresgegevens en openingstijden vindt u in het colofon. Na deze periode zijn de stukken bij het archief in te zien. Tegen betaling is een kopie verkrijgbaar.