Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stichtse Vecht

Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Stichtse Vecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStichtse Vecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingProtocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Stichtse Vecht
CiteertitelProtocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Stichtse Vecht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageProtocol vermoedens integriteitsschendingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-10-201708-10-2019Nieuwe regeling

26-09-2017

website gemeente, 2-10-2017

Beleid

Tekst van de regeling

Intitulé

Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Stichtse Vecht

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

 

Gelet op:

- het voorstel van de griffier en de burgemeester van 22 augustus 2017;

- de bespreking in de commissie  Bestuur en Financien van 12 september 2017,

 

Besluit

 • 1.

  De bij besluit van d.d. 7 december 2011 vastgestelde ‘Gedragscode politieke ambtsdragers Stichtse Vecht 2011’ in te trekken.

 • 2.

  De ‘Gedragscode Integriteit volksvertegenwoordigers in de gemeente Stichtse Vecht’, zoals opgenomen in bijlage 1, vast te stellen.

 • 3.

  De ‘Gedragscode Integriteit college van burgemeesters en wethouders in de gemeente Stichtse Vecht’, zoals opgenomen in bijlage 2, vast te stellen.

 • 4.

  Het ‘Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Stichtse Vecht’, zoals opgenomen in bijlage 3, vast te stellen.

 • 5.

  Kennisnemen van het ‘Jaarverslag Bestuurlijke Integriteit 2016’.

  

26 september 2017

 

Griffier Voorzitter