Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Tubbergen houdende regels omtrent nota reserves en voorzieningen 2019-2022 gemeente Tubbergen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Tubbergen houdende regels omtrent nota reserves en voorzieningen 2019-2022 gemeente Tubbergen
CiteertitelNota reserves en voorzieningen 2019-2022 gemeente Tubbergen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBijlage Nota reserves en voorzieningen 2019-2022 Bijlage overzicht reserves en voorzieningen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-04-2019nieuwe regeling

15-04-2019

gmb-2019-100014

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Tubbergen houdende regels omtrent nota reserves en voorzieningen 2019-2022 gemeente Tubbergen

De raad van de gemeente Tubbergen,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 maart 2019, nr. 8A;

 

gelet op het advies van de commissie Ruimte en Economie / Samenleving en Bestuur van 1 april 2019

 

gelet op het besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en hetgeen is opgenomen in de gemeentelijke

verordening artikel 212 wordt het beleid op het gebied van reserves en voorzieningen eens per 4 jaar onder de loep genomen en geactualiseerd. Dit leidt tot een geactualiseerde nota reserves en voorzieningen 2019-2022 gemeente Tubbergen;

 

besluit:

 

tot vaststelling van de nota reserves en voorzieningen 2019-2022 gemeente Tubbergen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 15 april 2019

De raadsgriffier,

mr. L. Legtenberg

De voorzitter,

drs. ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker