Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht

Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten 2017 Gemeente Utrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Tegemoetkoming Zorgkosten 2017 Gemeente Utrecht
CiteertitelRegeling Tegemoetkoming Zorgkosten 2017 Gemeente Utrecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerptegemoetkoming zorgkosten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-201701-01-2018Onbekend

04-07-2017

Gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten 2017 Gemeente Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2.2.3 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2016.

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende

Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten 2017 Gemeente Utrecht

Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten 2017 Gemeente Utrecht

Artikel 1 Definitie

1.1 De ‘tegemoetkoming’ zoals bedoeld in artikel 2.2.3 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2016 wordt verstrekt in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 2 Aanvraag

 • 2.

  1 De eenmalige tegemoetkoming zorgkosten kan schriftelijk of digitaal worden aangevraagd van 1 september 2017 tot en met 15 november 2017.

 • 2.

  2 De aanvraag wordt ingediend door middel van een daarvoor beschikbaar gesteld (digitaal) aanvraagformulier.

Artikel 3 Rechthebbenden

 • 3.

  1 Om in aanmerking te komen voor de eenmalige tegemoetkoming, moet aan de volgende voorwaarde worden voldaan:

  • a.

   De persoon voor wie de tegemoetkoming wordt aangevraagd, moet ingezetene zijn van de gemeente Utrecht;

  • b.

   De noodzakelijke zorgkosten van minimaal €200 in het jaar 2017 moeten aannemelijk kunnen worden gemaakt door middel van bewijsstukken;

  • c.

   De zorgkosten zijn of worden niet op een andere wijze vergoed;

  • d.

   Het (gezamenlijk) verzamelinkomen over 2015 is, aantoonbaar, maximaal € 39.000.

Artikel 4 Uitbetaling tegemoetkoming

 • 4.

  1 De eenmalige tegemoetkoming bedraagt € 200 per rechthebbende.

 • 4.

  2 De eenmalige tegemoetkoming wordt uiterlijk op 31 december 2017 uitbetaald.

 • 4.

  3 Er kan op een later moment worden uitbetaald als, met inachtneming van het bepaalde in artikel

4:5 van de Algemene wet bestuursrecht, op 31 december 2017 nog niet op de aanvraag is beslist.

Artikel 5 Geldigheidsduur Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten

 • 5.

  1 Deze regeling treedt in werking op 1 september 2017 en vervalt per 1 januari 2018.

 • 5.

  2 Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten

2017 Gemeente Utrecht’.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht op 4 juli 2017.

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

drs. G.G.H.M. Haanen Mr. J.H.C. van Zanen