Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht

Overdracht Keuringsdienst van Waren voor het gebied Utrecht aan de Rijks Keuringsdienst van Waren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOverdracht Keuringsdienst van Waren voor het gebied Utrecht aan de Rijks Keuringsdienst van Waren
CiteertitelOverdracht Keuringsdienst van Waren voor het gebied Utrecht aan de Rijks Keuringsdienst van Waren
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

beëindigd per 1-1-1988

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 252

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-198801-01-2013nieuwe regeling

17-12-1987

Gemeenteblad van Utrecht 1987, nr. 15

Gedrukte Verzameling 1987, nr. 530

Tekst van de regeling

Intitulé

Overdracht Keuringsdienst van Waren voor het gebied Utrecht aan de Rijks Keuringsdienst van Waren

 

 

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 1988 Nr. 7

Overdracht Keuringsdienst van

Waren voor het gebied Utrecht

aan de Rijks Keuringsdienst

van Waren.

(raadsbesluit van 17 december 1987)

De Raad van de gemeente Utrecht; gelezen de voordracht van Burgemeester en Wethouders van 11 december 1987, nr, 4957 WLZ (Gedr. Verz. 1987, nr. 530);

gelet op artikel 252 van de gemeentewet;

BESLUIT:

 • I.

  de Keuringsdienst van Waren voor het gebied Utrecht op te heffen en de taken van deze dienst over te dragen aan de Rijks Keuringsdienst van Waren;

 • II.

  in te trekken de volgende verordeningen en instructies:

  • 1.

   de Verordening op de Keuringsdienst van Waren voor het gebied Utrecht (Gemeenteblad 1939, nr. 13);

  • 2.

   de Verordening op het beheer van de Keuringsdienst van Waren voor het gebied Utrecht (Gemeenteblad 1938, nr. 63);

  • 3.

   de Verordening op de heffing en invordering van vergoedingen voor diensten, als bedoeld in artikel 2, sub 12, van het Financieel Besluit Warenwet, door de Keuringsdienst van Waren voor het gebied Utrecht ten behoeve van een kringgemeente of van particulieren bewezen (Gemeenteblad 1978, nr. 118);

` 4. de Verordening op de keuring van waren in de gemeente Utrecht (Gemeenteblad 1979, nr. 20);

 • 5.

  de Instructies voor de ambtenaren van de keuringsdienst van waren voor het gebied Utrecht, met uitzondering van de directeur (Gemeenteblad 1938, nr. 95);

 • 6.

  de Instructie voor de directeur van de Keuringsdienst van waren voor het gebied Utrecht (Gemeenteblad 1938, nr. 94);

 • 7.

  de lnstructie voor de concierge van het gebouw van de keuringsdienst van waren (Gemeenteblad 1953, nr. 20).

  • III.

   Wethouders te bepalen datum.

  • IV.

   de directeur van de Keuringsdienst van Waren te Utrecht, de heer H.D.M. Touw, in verband met de overdracht van de Keuringsdienst naar het Rijk met ingang van 1 januari 1988 eervol ontslag uit gemeentedienst verlenen, onder dankbetuiging voor de aan de gemeente bewezen diensten.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad, gehouden op 17 december 1988.

De Secretaris, De Burgemeester,

C.J.N. Versteden. drs. M.W.M. Vos-van Gortel.