Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht

Verzameluitvoeringsbesluit krachtens Afvalstoffenverordening Utrecht 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerzameluitvoeringsbesluit krachtens Afvalstoffenverordening Utrecht 2010
CiteertitelVerzameluitvoeringsbesluit krachtens Afvalstoffenverordening Utrecht 2010
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2019wijziging art. VIII

18-02-2019

gmb-2019-41372

30-07-201801-03-2019gewijzigde regeling

10-07-2018

gmb-2018-164434

01-04-201301-04-201330-07-2018nieuwe regeling

07-03-2013

gmb-2018-154486

Tekst van de regeling

Intitulé

Verzameluitvoeringsbesluit krachtens Afvalstoffenverordening Utrecht 2010

Het hoofd van de afdeling Inzamelen, Markten en Havens van Stadswerken, hiertoe gemandateerd door het college van burgemeester en wethouders;

BESLUIT:

vast te stellen het volgende

VERZAMELUITVOERINGSBESLUIT krachtens Afvalstoffenverordening Utrecht 2010

I. Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 2, eerste lid, van de Afvalstoffenverordening Utrecht 2010, waarin vastgesteld wordt wie belast is met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen in de gemeente Utrecht:

 

Stadswerken van de gemeente Utrecht is de dienst die belast is met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

 

 

II. Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 2, tweede lid, van de Afvalstoffenverordening Utrecht 2010, waarin vastgesteld wordt welke inzamelaars (personen of instanties) belast zijn met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen:

 

a) naast Stadswerken zijn de door Stadswerken aangewezen onderaannemers belast met de afzonderlijke inzameling van categorieën huishoudelijke afvalstoffen;

b) kerken, scholen en/of verenigingen voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens.

 

 

III. Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 3, tweede lid, van de Afvalstoffenverordening Utrecht 2010, waarin vastgesteld wordt wat onder diverse categorieën huishoudelijk afval verstaan dient te worden:

 

• Oud Papier en Karton

Onder oud papier en karton valt wel

Onder oud papier en karton valt niet

Kranten, tijdschriften en reclamedrukwerk (zonder plastic folie)

Ordners en ringbanden (i.v.m. de metalen klem/plastic kaft)

Telefoongidsen, Gouden gidsen e.d.

Drankkartons voor zuivel en frisdranken

Boeken

Geplastificeerd papier

Kartonnen en papieren verpakkingen (bijv. van audio, hagelslag, koekjes, soep, pastaproducten, rijst, sigarendoosjes, wasmiddelen, etc.)

Hygiënisch en sanitairpapier

(papieren zakdoekjes, luiers, toiletpapier)

Kartonnen dozen

Behang

Schrijfpapier en tekenpapier, enveloppen

Vinyl

Computervellen, fax- en kopieerpapier

Doorslagpapier

Golfkarton

Foto’s

Eierdozen en eierrekjes

Piepschuim

Papiersnippers (bijv. ook goed versnipperde persoonlijke papieren, zoals bankafschriften e.d.)

Verontreinigd papier

(bijv. papier tussen vleeswaren, koffiefilters)

Cadeaupapier

Plastics

Papieren zakken

 

 

 

• Verpakkingsglas

Onder glas valt wel

Onder glas valt niet

Lege eenmalige glasverpakkingen, zoals:

(kleine en grote) flessen

(kleine en grote) potten

lege glazen verpakkingen van geneesmiddelen

glasverpakkingen van cosmetische artikelen

Nog (gedeeltelijk) volle glazen verpakkingen met medicijnen worden als Klein Chemisch Afval (KCA) beschouwd en kunnen worden ingeleverd bij de afvalscheidingsstations of de apotheek.

Gebroken glazen servies

Glaskeramiek (ovenschalen), keramiek en porselein

 

Gloeilampen

 

TL- en spaarlampen (worden als KCA beschouwd)

 

Stenen kruiken

 

Kristal

 

Spiegels en ander vlakglas (kan worden ingeleverd bij de afvalscheidingsstations)

 

Flessendoppen, potdeksels en kurken

 

Kunststof flessen

 

 

• Textiel

Onder textiel valt

Onder textiel valt niet

Zachte knuffelbeesten

Hard speelgoed

Kleding (ook zaken als sokken, ondergoed e.d.)

Dekbedden en kussens

Lakens, dekens, kussenslopen

Besmeurde, natte of versneden textielstukken/vodden

Lappen stof (minimaal 25x25 cm)

Tapijt en vloerbedekking

Gordijnen/vitrage

 

Handdoeken, theedoeken en washandjes

 

Schoenen (per paar aanbieden)

 

 

• Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT)

Onder GFT valt wel

Onder GFT valt niet

Schillen van groenten, fruit en aardappelen

Plastics

(Gekookte) etensresten

Slachtafval en kadavers

Brood

Asbakinhoud en asresten van de openhaard of barbecue

Kaaskorsten

Luiers

Eierschalen

Schelpen

Koffiefilter en koffiedik

Bagger uit goot of sloot

Theebladeren en theezakjes

Melkpakken en vruchtensappakken

Jus, vet

Vloeibare slaolie of andere oliën

Pinda’s en noten(doppen)

Mest

Vlees- en visresten* (ook kleine botjes en graten)

Papier (m.u.v. enkele krant voor vlees- en visrestanten)

Snijbloemen en (kamer)planten

Steekschuim (oasis)

Gras, stro en bladeren

Stofzuigerzakken (en inhoud)

Klein snoeiafval

Kerstbomen

Kattenbakkorrels mét milieukeur

Overige kattenbakkorrels, vogelkooizand

 

Haren van mensen en dieren

 

Zand of grond

 

*) vlees- en visresten bij voorkeur in krant verpakt in de GFT-bak doen ter voorkoming van stank.

 

• Klein Chemisch Afval (KCA)

 

Onder klein chemisch afval wordt verstaan:

Huishoudelijk:

Batterijen

Spaarlampen / energiezuinige lampen en TL-buizen

Bestrijdingsmiddelen / insecticiden

Vloeibare gootsteenontstopper

Lampenolie en petroleum

 

Medicijnkastje

Medicijnen

Kwikthermometers

Injectienaalden

 

Doe – het – zelf

Verf, lak, beits en houtverduurzamingsmiddelen

Bij het verven gebruikte producten zoals terpentine, thinner, verfafbeitmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder en wasbenzine

Kwikschakelaars (zoals niet ‘niet digitale’ verwarmingsthermostaten)

 

Hobby

Fotofixeer en foto-ontwikkelaar

Etsvloeistoffen zoals salpeterzuur of zwavelzuur

Zoutzuur

 

Vervoer

Accu’s

Benzine

Motorolie / afgewerkte olie / remolie

Oliefilters

 

 

• Huishoudelijk restafval:

 

Hieronder wordt verstaan afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 3, eerste lid, van de Afvalstoffenverordening Utrecht 2010;

 

Vaststelling van uitvoeringsbesluit, artikel III brengt met zich mee dat afval dat valt onder één van bovengenoemde categorieën huishoudelijke afvalstoffen afzonderlijk aan de inzameldienst dient te worden aangeboden.

 

 

IV. Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 4, tweede lid, van de Afvalstoffenverordening Utrecht 2010, waarin de inzamelmiddelen vastgesteld worden die een gebruiker van een perceel dient te gebruiken bij het overdragen of ter inzameling aanbieden van bepaalde huishoudelijke afvalstoffen:

 

• Daar waar verzamelcontainers voor een groep percelen zijn geplaatst voor de verwijdering van restafval dienen de bewoners van deze percelen gebruik te maken van deze inzamelvoorziening. Indien dit voor een goede gang van zaken wenselijk is, zullen de adressen van de betreffende percelen middels een bord op de juiste verzamelcontainers worden aangegeven.

 

• Indien geen inzamelvoorziening voor een groep percelen dan wel op wijkniveau aanwezig is voor de verwijdering van restafval, dienen de gebruikers van een perceel gebruik te maken van het door de inzameldienst beschikbaar gestelde inzamelmiddel voor restafval. Uitsluitend indien de inzameldienst geen inzamelmiddel voor restafval beschikbaar heeft gesteld, mogen vuilniszakken gebruikt worden. Dit betekent tevens dat men geen gebruik mag maken van in de buurt van het woonadres aanwezige andere containers/inzamelmiddelen die daar voor een specifiek doel en specifieke doelgroep zijn geplaatst, bijvoorbeeld (ondergrondse) containers en scheepvaartkliko’s.

 

• Indien voor de verwijdering van GFT-afval geen inzamelvoorziening voor een groep percelen dan wel op wijkniveau aanwezig is,dienen de gebruikers van een perceel gebruik te maken van het door de inzameldienst beschikbaar gestelde inzamelmiddel voor GFT.

 

• De gescheiden inzameling van glas, textiel, oud papier en karton en plastic verpakkingsafval vindt plaats middels de hiervoor bestemde (ondergrondse) containers of, indien van toepassing, andere ter beschikking gestelde inzamelmiddelen.

 

• Het inzamelmiddel moet gebruikt worden voor de inzameling van de afvalcategorie waarvoor het inzamelmiddel bedoeld is.

 

• Naast bovengenoemde aangewezen verwijderingmethoden worden de afvalscheidingstations aangewezen als inzamelvoorziening op lokaal niveau waar alle burgers van de gemeente Utrecht de mogelijkheid hebben om in ieder geval de volgende categorieën afvalstromen gescheiden af te geven:

- aarde, puin

- asbest (of asbesthoudende materialen). Hiervoor gelden speciale voorwaarden.

- Elektrische en elektronische apparatuur, zoals koel- en vrieskasten, wasmachines, wasdrogers en alle apparaten met een stekker, accu of batterij

- (auto)banden (met en zonder velg gescheiden)

- batterijen en accu's

- frituurvet en bakolie

- gasflessen en andere drukhouders, zoals brandblussers

- gips

- verpakkingsglas

- hout

- kleding en textiel

- klein chemisch afval

- natuurlijke kurkproducten

- metalen, zoals aluminium, koper, zink, roestvrijstaal (rvs), ijzer

- meubels

- overig grof huisvuil

- papier en karton

- plastic verpakkingen (leeg en schoon)

- tuinafval

- Kringloopgoederen die hergebruikt kunnen worden

- vlakglas (beglazing zoals spiegels, ramen, ruiten en thermopane glas)

 

 

V. Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 10, derde lid, van de Afvalstoffenverordening Utrecht 2010 stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

 

• Het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de inzameldienst, die krachtens artikel 2, eerste lid,van de Afvalstoffenverordening Utrecht 2010 is aangewezen;

• De door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij het perceel;

• De gebruiker van een perceel dient zich telefonisch of via de website tot het klantcontactcentrum van de gemeente te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen en bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

• De inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker.

• De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

• De gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt; zo mogen er geen (injectie) naalden of Glas(scherven) in vuilniszakken aangeboden worden;

 

VI. Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 10, vierde lid, van de Afvalstoffenverordening Utrecht 2010, waarin vastgelegd wordt op welke plaats en wijze huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel of inzamelvoorziening ter inzameling moeten worden aangeboden:

 

• De inzamelmiddelen dienen gesloten te zijn;

• Bij het overdragen of ter inzameling aanbieden dient de inhoud van de inzamelmiddelen zonder uitsteeksels in de inzamelmiddelen te zijn gedaan;

• Restafval dient in een goed gesloten zak in de inzamelvoorziening te worden gedeponeerd;

• Er mogen geen afvalstoffen buiten het inzamelmiddel of de inzamelvoorziening achterblijven;

• Het overdragen of het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel dient ordelijk te gebeuren door plaatsing daarvan op een krachtens uitvoeringsbesluit VIII vastgestelde inzameldag, of vanaf 21.30 uur de dag voorafgaand aan de inzameldag, aan de trottoirrand of bij de eventueel aanwezige opstelplaats, zo dicht mogelijk bij de openbare rijweg of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare rijweg;

• Indien het inzamelmiddel een handvat of handvatten heeft, dienen deze naar de weg toe te worden geplaatst, zodanig dat de vuilinzamelaars het inzamelmiddel eenvoudig kunnen pakken. Daar waar er verzamelplaatsen zijn aangewezen, dient het inzamelmiddel op deze (gemarkeerde) plaatsen te worden aangeboden. Deze verzamelplaatsen kunnen indien nodig worden gemarkeerd op een nader te bepalen wijze. Bewoners dienen van deze verzamelplaats gebruik te maken wanneer deze zich in dezelfde straat als hun perceel bevindt.

• Het maximaal toelaatbare gewicht van een minicontainer is 50 kilogram;

• Het maximaal toelaatbare gewicht van een 40 liter city-bin is 12,5 kilo;

• Het maximaal toelaatbare gewicht van een vuilniszak is 7 kilogram;

• Vuilniszakken voor de verwijdering van restafval dienen uitsluitend KOMO goedgekeurd of vergelijkbare kwaliteit te zijn, met een maximale inhoud van 50 liter.

• Textiel dient in een goed gesloten zak in de voor textiel bestemde (ondergrondse) container van de kringlooppunten te worden gedeponeerd;

• Vóórdat asbest verwijderd kan worden, moet dit gemeld worden bij het klantcontactcentrum van de gemeente voor het maken van een afspraak met een inspecteur, die ter plaatse kan beoordelen of het door de bewoner zelf kan worden verwijderd en advies geeft hoe dat dan kan worden gedaan. Indien de inspecteur instemt met verwijdering door de bewoner zelf moet een meldingsformulier worden ingevuld, waarna binnen 8 dagen een goedkeuring volgt. Op vertoon van de goedkeuring kan de bewoner een gratis doe-het-zelf beschermingspakket verkrijgen voor de verwijdering van het asbest. Het asbest dient uiteindelijk op vertoon van het meldingsformulier en de goedkeuring te worden aangeboden op de navolgende wijze bij één van de afvalscheidingstations:

  • Het asbest dient dubbel te worden verpakt in doorzichtig plastic folie van tenminste 0,2 mm PE;

  • Het folie dient lekdicht te zijn dichtgeplakt;

  • Het folie moet voorzien zijn van stickers met als opdruk “voorzichtig bevat asbest”. Het speciale verpakkingsmateriaal (stickers, tape en folie) is verkrijgbaar bij de afvalscheidingstations;

• De aanwijzingen van het personeel op een afvalscheidingsstation dienen te worden opgevolgd. De beheerder van het betreffende afvalscheidingstation mag een ieder de toegang tot het terrein ontzeggen dan wel hem/haar dringend verzoeken het terrein te verlaten;

• De aanbieder van afvalstoffen dient zich bij een afvalscheidingsstation te kunnen legitimeren en aan te kunnen tonen dat hij woonachtig is in de gemeente Utrecht. Daarnaast dient het door de aanbieder aangeboden afval afkomstig te zijn uit het huishouden van de aanbieder.

 

 

VII. Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 10, vierde lid, van de Afvalstoffenverordening Utrecht 2010, waarin vastgesteld wordt waar en op welke wijze huishoudelijke afvalstoffen dienen te worden aangeboden:

 

• In die wijken waar door de inzameldienst dan wel door organisaties, die krachtens artikel II, lid b, van dit besluit zijn aangewezen, oud papier en karton bij het perceel wordt ingezameld, kunnen de bewoners van percelen waar geen inzamelmiddel ter beschikbaar is gesteld hun oud papier en karton zonder inzamelmiddel ter inzameling aanbieden. Het oud papier en karton dient te worden aangeboden in kartonnen dozen dan wel met touw gebonden, teneinde zwerfvuil te voorkomen;

• Grof huisvuil en grof tuinafval kunnen gescheiden op de afvalscheidingstations worden afgegeven;

• Grof huisvuil en grof tuinafval kunnen op afspraak bij het perceel worden afgehaald. Hiervoor dient telefonisch of via de website een afspraak te worden gemaakt met het klantcontactcentrum van de gemeente;

• Grof huisvuil en grof tuinafval dient te worden aangeboden aan de rijbaan zodat het afval met een kraanwagen geladen kan worden;

• Het grof tuinafval dient bij aparte inzameling ook gescheiden van het grof vuil te worden aangeboden;

• IJzer moet duidelijk gescheiden van het overige grof huisvuil worden aangeboden;

• Het kleine grof huishoudelijk afval dient gebundeld en verpakt te worden aangeboden;

• Grof huisvuil mag geen elektrische en elektronische apparatuur, zand, steenachtig materiaal, aarde, chemisch afval, asbest, gipsplaten, autobanden en vlakglas bevatten. De maximaal aan te bieden hoeveelheid grof huisvuil uitgezonderd het ijzer bedraagt 1,5 m3.

• Afvalhout dient gebundeld en hanteerbaar te worden aangeboden met een maximale lengte van 1,25 meter;

• De hoeveelheid grof tuinafval die maximaal per afspraak apart van het grof huisvuil kan worden aangeboden om door de inzameldienst bij het perceel te worden opgehaald, bedraagt 1,5 m3. Het tuinafval mag maximaal 1,25 meter lang zijn en moet met touw gebundeld worden aangeboden.

 

 

VIII. Verzameluitvoeringsbesluit krachtens artikel 11, eerste lid, van de Afvalstoffenverordening Utrecht 2010, waarin de dagen en tijden vastgelegd worden waarop huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst mogen worden overgedragen of ter inzameling mogen worden aangeboden:

 

• Het inzamelen van huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval, vindt per wijk plaats, op de dagen zoals weergegeven in de afvalkalender;

• De afvalkalender is terug te vinden op de website van de gemeente en tevens beschikbaar middels een App voor smartphones en tablets;

• In de binnenstad zamelt de gemeente –met uitzondering van feestdagen- op woensdag oud papier en karton in;

• Het restafval en GFT-afval dat bij elk perceel -met uitzondering van het gebied binnen de Singels in de binnenstad- afzonderlijk wordt ingezameld, kan worden aangeboden vanaf 20.00 uur op de dag voorafgaand aan de dag van inzameling tot uiterlijk 08.00 uur op de dag van inzameling. Voor het gebied binnen de Singels in de binnenstad geldt als tijdstip vanaf 21.30 uur op de dag voorafgaand aan de dag van inzameling tot uiterlijk 08.00 uur op de dag van inzameling.

• Het grof huisvuil en/of grof tuinafval dienen pas op de afgesproken dag bij het perceel ter inzameling te worden aangeboden op de met de inzameldienst afgesproken plaats tussen 07.00 en 08.00 uur;

• Het oud papier en karton dient pas op de dag van inzameling te worden aangeboden tussen 07:00 en 08:00 uur;

• Het is verboden om een inzamelmiddel buiten de tijden, als bedoeld in artikel 11 Afvalstoffenverordening, buiten een perceel te laten staan;

• Het restafval en/of GFT-afval mag slechts aangeboden worden in de wijk waar het perceel, waar genoemd afval vrijkomt, zich bevindt;

• Het gebruikte inzamelmiddel voor het aanbieden van restafval en GFT-afval voor de inzameling bij elk perceel dient zo spoedig mogelijk na lediging doch uiterlijk vóór 24.00 uur op de dag van inzameling van de weg te zijn verwijderd. Het inzamelmiddel dient, met uitzondering van de periode waarbinnen het aanbieden van de afvalstoffen ter inzameling toegestaan is, op het eigen terrein geplaatst te worden. Wanneer er geen sprake is van eigen terrein dient het inzamelmiddel tegen de gevel geplaatst worden;

• Indien het gebruikte inzamelmiddel wordt aangeboden maar niet wordt meegenomen door de inzameldienst, dient deze uiterlijk vóór 24.00 uur op de dag van inzameling van de weg verwijderd te worden;

• De openingstijden van de afvalscheidingstations staan vermeld op de website van de gemeente.

 

 

IX. Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 12, van de Afvalstoffenverordening Utrecht 2010, waarin regels worden vastgesteld omtrent het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen.

 

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 12 van de Afvalstoffenverordening Utrecht 2010, door de inzameldienst voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen.

 

 

X. Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 14, derde lid, van de Afvalstoffenverordening Utrecht 2010, waarin vastgesteld wordt op welke dagen, wijzen en plaatsen afvalstoffen die op grond van artikel 13 zijn aangewezen (bedrijfsafval) kunnen worden overgedragen, aangeboden of achtergelaten:

 

Voor bedrijfsafval dat overeenkomstig artikel 13 van de afvalstoffenverordening aan de inzameldienst wordt overgedragen of ter inzameling wordt aangeboden gelden de inzameldagen en voorwaarden (zoals bijvoorbeeld het inzamelmiddel dat gebruikt mag worden en het maximale gewicht hiervan) zoals die afzonderlijk aan de betreffende bedrijven zijn meegedeeld. Hierbij wordt zo veel als redelijkerwijs mogelijk is aansluiting gezocht bij de inzameldagen die gelden voor huishoudelijk afval.

 

 

XI. Inwerkingtreding van dit verzameluitvoeringsbesluit.

 

Dit verzameluitvoeringsbesluit treedt in werking op 1 mei 2013. Op het moment van inwerkingtreding van dit verzameluitvoeringsbesluit wordt het “Verzameluitvoeringsbesluit krachtens Afvalstoffenverordening Utrecht 2010 ”, bekendgemaakt op 13 mei 2010, ingetrokken.

 

 

XII. Citeertitel.

 

Dit besluit wordt aangehaald als: Verzameluitvoeringsbesluit krachtens Afvalstoffenverordening Utrecht 2010.

 

 

 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

Namens dezen,

Stadswerken,

Hoofd afdeling Inzamelen, Havens en Markten

C.C. van Ommen

Dit besluit is genomen krachtens mandaat, verleend door burgemeester en wethouders van Utrecht op 11 december 2012 welk mandaat is opgekomen in het gemeentelijk mandaatregister.

Dit besluit is in werking getreden op 1 april 2013.

Bijlage behorend bij Verzameluitvoeringsbesluit krachtens Afvalstoffenverordening Utrecht 2010

 

Toelichting wijzigingen Verzameluitvoeringsbesluit krachtens Afvalstoffenverordening Utrecht 2013

 

In artikel VIII is de afvalkalender die jaarlijks huis-aan-huis wordt verspreid komen te vervallen en vervangen door een verwijzing naar de website van de gemeente en een App die hiervoor tevens beschikbaar is.