Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 14 juni 2010 tot aanwijzing van badinrichtingen en andere plaatsen in oppervlaktewateren als zwemwater (Besluit aanwijzing zwemwateren provincie Utrecht 2010).

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 14 juni 2010 tot aanwijzing van badinrichtingen en andere plaatsen in oppervlaktewateren als zwemwater (Besluit aanwijzing zwemwateren provincie Utrecht 2010).
CiteertitelBesluit aanwijzing zwemwateren provincie Utrecht 2010
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpmilieu, water, recreatie, toerisme

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, art. 10b, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-06-2010Nieuwe regeling

14-06-2010

Provinciaal blad, 2010, 32

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 14 juni 2010 tot aanwijzing van badinrichtingen en andere plaatsen in oppervlaktewateren als zwemwater (Besluit aanwijzing zwemwateren provincie Utrecht 2010).

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 14 juni 2010 tot aanwijzing van badinrichtingen en andere plaatsen in oppervlaktewateren als zwemwater (Besluit aanwijzing zwemwateren provincie Utrecht 2010).

Gedeputeerde staten van Utrecht;

Gelet op artikel 10b, tweede lid, van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden;

Besluiten:

Artikel 1.    Aangewezen zwemwateren

Op de als bijlage 1 bij dit besluit behorende lijst zijn de badinrichtingen en andere plaatsen in oppervlaktewateren aangegeven die zijn aangewezen als zwemwater.

Artikel 2.    Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3.    Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing zwemwateren provincie Utrecht 2010.

R.C. ROBBERTSEN, voorzitter.

H.H. SIETSMA, secretaris.  

Uitgegeven 17 juni 2010

Gedeputeerde Staten van Utrecht, namens hen

 

H.H. SIETSMA, secretaris 

Toelichting Op grond van artikel 10b, tweede lid, van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (verder: Whvbz) moeten gedeputeerde staten jaarlijks de badinrichtingen en andere plaatsen in oppervlaktewateren als zwemwater aanwijzen. Alleen die locaties kunnen worden aangewezen waaraan in het Provinciale Waterplan 2010 – 2015 dan wel in het Beheerplan voor de Rijkswater 2009-2015 de functie zwemwater is toegekend. Alle in bijlage 1 van dit besluit aangewezen zwemgelegenheden voldoen aan die eis. Op de aangewezen locaties zijn voorzieningen aangebracht ten behoeve van het zwemmen. De locaties worden gedurende het zwemseizoen door de provincie geïnspecteerd op hygiëne en veiligheid voor zwemmers. De kwaliteit van het zwemwater wordt door het bevoegd gezag o.g.v. de Waterwet (de waterbeheerder) ten minste tweewekelijks bemonsterd en gecontroleerd. De provincie heeft voorts de bevoegdheid tot het opleggen van een zwemverbod of het afgeven van een negatief zwemadvies. Locaties die niet zijn aangewezen worden derhalve niet gecontroleerd. Het aantal zwemwaterlocaties met de functie zwemwater is ongewijzigd gebleven. Er hebben zich in het afgelopen jaar geen situaties voorgedaan die aanleiding hebben gegeven tot heroverweging van de functie.

Bijlage 1

Lijst als bedoeld in artikel 1 van het Besluit aanwijzing zwemwateren provincie Utrecht 2010.  

Naam zwemgelegenheid

Gemeente

Water-kwaliteits-beheerder (1)

Beheerder zwemlocatie

1.  Vinkeveense plassen, eiland 1

De Ronde Venen

AGV

Recreatie Midden Nederland

2.  Vinkeveense plassen, eiland 2

De Ronde Venen

AGV

Recreatie Midden Nederland

3.  Vinkeveense plassen, eiland 3

De Ronde Venen

AGV

Recreatie Midden Nederland

4.  Vinkeveense plassen, eiland 4

De Ronde Venen

AGV

Recreatie Midden Nederland

5.  Vinkeveense plassen, eiland 5

De Ronde Venen

AGV

Recreatie Midden Nederland

6.  Vinkeveense plassen, eiland 6

De Ronde Venen

AGV

Recreatie Midden Nederland

7.  Zwemlust

Nieuwersluis

AGV

Zwemvereniging Zwemlust

8.  De Meent

Breukelen

AGV

Stichting Zwembad de Meent

9.  Grote Maarsseveense plas (zwembad)

Maarssen

AGV

Recreatie Midden Nederland

10. Maarsseveense plas (zuidhoek)

Maarssen

AGV

Recreatie Midden Nederland

11. De Wilgenplas

Maarssen

AGV

Recreatieoord De Wilgenplas

12. Rietplas

Houten

HDSR

Gemeente Houten

13. De Kikker

De Bilt

HDSR

Stichting Zwembad de Kikker

14. Plas Strijkviertel

Utrecht

HDSR

Recreatie Midden Nederland

15. Speelvijver Voorveldse Polder

Utrecht

HDSR

Gemeente Utrecht

16. Haarrijnse plas

Utrecht

HDSR

Gemeente Utrecht

17. Down Under, plas Laagraven

Nieuwegein

HDSR

De Houten Gein BV

18. Plas Cattenbroek

Woerden

HDSR

Gemeente Woerden

19. Henschotermeer (noordzijde)

Woudenberg

WVE

Recreatie Midden Nederland

20. Henschotermeer (zuidzijde)

Woudenberg

WVE

Recreatie Midden Nederland

21. Plas Middelwaard

Vianen

WSRL

Recreatie Midden Nederland

22. Plas Everstein

Vianen

WSRL

Recreatiecentrum Everstein

23. Gravenbol

Wijk bij Duurstede

RWS-DON

Recreatie Midden Nederland

24. Tull en ’t Waal

Houten

RWS-DON

Recreatie Midden Nederland

25. Tull en ’t Waal Boven Houten

Houten

RWS-DON

Recreatie Midden Nederland

26. ’t Kleine Zeetje

Bunschoten

RWS-DRIJ

Gemeente Bunschoten

(1) AGV = Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht HDSR = Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden RWSDON = Rijkswaterstaat Oost-NederlandRWSDRIJ = Rijkswaterstaat IJsselmeergebied WSRL = Waterschap Rivierenland WVE = Waterschap Vallei & Eem